Skip to content

Kapitel 1

Maintmaster KPI Manual Varför & när

KPI:er som grund för ledningens beslutsfattande blir allt viktigare. Detta gäller även för underhållsavdelningarna hos många av våra kunder.

När det gäller underhåll måste dock standardiserade KPI:er utvärderas noggrant. Att mäta människors prestationer utan noggrant övervägande kan leda till oförutsedda beteenden.

KPI:er utgår alltid från ett tidsperspektiv. De ska aldrig ses som ett statiskt tal utan snarare ta hänsyn till utvecklingen över tid. Begreppet Key Performance Indicator antyder i sina delar att observationsperioden ska skalas upp: Resultatindikatorer ses som ett kortsiktigt perspektiv medan nyckelprestationsindikatorer har ett mer långsiktigt perspektiv.  För enkelhetens skull kommer vi att använda termen "KPI" för alla beräkningar oberoende av den antagna observationsperioden.

Varje KPI kan i de flesta fall beräknas på en mängd olika enheter, t.ex. personer, objekt eller avdelningar, och på en mängd olika enheter, t.ex. instanser, timmar eller kostnader.  Under förutsättning att uppgifterna är tillgängliga kan MaintMaster beräkna KPI:erna på vilket sätt som helst, men det är upp till kunden att avgöra vilket beräkningssätt som är mest lovande.

OEE OCH UNDERHÅLLS-KPIS

OEE OCH UNDERHÅLLS-KPIS

Mikael-Andersson-3

Overall equipment efficiency (OEE) baseras på en mängd olika faktorer. Endast delar av dem ligger inom underhållsavdelningens ansvarsområde. Därför rekommenderas inte att underhållsavdelningen tar ansvar för alla OEE-relaterade åtgärder!

 

maintmaster-kpi-manual-chapter-01-oee-and-maintenance

 

KPIS OCH TEKNISK TILLGÄNGLIGHET

Underhållet har alltid haft som mål att öka produktionsutrustningens tillgänglighet med tanke på att resurserna är knappa, t.ex. tid och pengar. Tillgänglighet består i detalj av objektens tillförlitlighet, deras underhållsbarhet och underhållsunderstöd. KPI:er för underhåll fastställs alltid för att ange en eller flera av dessa komponenter.

 

maintmaster-kpi-manual-chapter-01-oee-and-technical-availability

 

MAINTMASTER-MEKANIKEN FÖR KPIS

KPI:er i MaintMaster följs alltid upp för enheter som personer eller objekt och baseras på enheter som kostnader eller tid. MaintMaster, som är den mest flexibla underhållsprogramvaran, låter dig konfigurera KPI:er i farten i obegränsade variationer.


maintmaster-kpi-manual-chapter-01-kpi-units

Det är därför du, underhållsavdelningen, får bestämma vilka KPI:er som ska övervakas och på vilka grunder de ska beräknas. Men vi diskuterar gärna detta i detalj och hjälper till att konfigurera det i MaintMaster tillsammans med dig.

 

maintmaster-kpi-manual-chapter-01-kpi-entities

 

HUR DU FÖRBÄTTRAR DINA KPI:er

KPI:er betyder ingenting om de inte leder till åtgärder.

Mikael-Andersson-3

De flesta KPI:er har som mål att hjälpa till att prioritera uppgifter. De kan hjälpa till att identifiera de mest resurskrävande objekten, men om det inte finns någon ambition att därefter genomföra grundorsaksanalyser eller att lägga tid på förbättringsunderhåll kommer det inte att vara någon idé att spåra dessa KPI:er. Om du är osäker på var du ska börja kan en tumregel vara att förbättra en sak varje dag. Detta innebär att arbeta med en uppgift per dag som är markerad som "förbättringsunderhåll" och som har som mål att öka tillförlitligheten, underhållbarheten eller stödbarheten hos ett objekt på webbplatsen.

 

KPI:er I MAINTMASTER

Var och en av de nämnda KPI:erna kan beräknas på olika sätt. De kan ta hänsyn till olika enheter, t.ex. reservdelar, anläggningsobjekt, personer eller avdelningar. Å andra sidan kan de beräknas utifrån olika enheter, t.ex. antal jobb, tid eller pengar.

MaintMaster är den mest flexibla underhållsprogramvaran på marknaden. Den gör det möjligt att ställa in alla nämnda KPI:er i all sin variation i farten. Till och med historiskt! - Förutsatt att alla nödvändiga data finns tillgängliga.

När du kör MaintMaster första gången finns vissa KPI:er förkonfigurerade för dig. Förutom dessa ger MaintMaster dig inga rekommendationer om vilka KPI:er som ska spåras på vilket sätt.

Det är därför du, underhållsavdelningen, får bestämma vilka KPI:er som ska övervakas och på vilka grunder de ska beräknas. Men vi diskuterar gärna detta i detalj och hjälper till att ställa in det i MaintMaster tillsammans med dig.

 

maintmaster-kpi-manual-chapter-01-kpi-in-maintmaster

 

 

KPI Manual

Förbättra din underhållsstrategi genom att använda nyckelindikatorer (KPI:er) för att spåra och optimera din verksamhet.  Ladda ner vår omfattande handbok för att komma igång.

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet