Skip to content

FordonsGas får full kontroll över sitt underhåll

Vi är ansvariga för vår situation. MaintMaster ger oss full kontroll och jag gillar att vi själva kan utveckla systemet för att anpassa det till vårt sätt att arbeta.

Jonas Eliasson

FordonsGas Sverige driver och bygger bensinstationer för komprimerad och flytande metangas. Gasen används som bränsle för personbilar, lätta lastbilar, men även för bussar, sopbilar och andra tunga lastbilar.

Företaget arbetar aktivt för att få fram en stor mängd lokalt producerad och förnybar gas, så kallad biogas. För kunder som så önskar är det möjligt att få 100 % biogas, vilket kallas Green 100. Baserat på bränslemängden levererar FordonsGas biogas till sitt nätverk av bensinstationer.

Biogas har många fördelar, förutom en betydande minskning av både koldioxid och skadliga ämnen. Eftersom biogas produceras av organiska material, t.ex. matavfall och avloppsslam, täcker de hela kretsloppet. Något som fascinerar Carl-Magnus, teknisk support på FordonsGas:

- Våra leverantörer tar hand om sopor, matrester och annat avfall och bearbetar det. Vi tar sedan hand om gasen. Och de återstående restprodukterna är perfekta som gödningsmedel för ny mat och nya grödor.

MaintMaster är lätt att anpassa

År 2003 tog företaget en helhetsbild av servicen på sina bensinstationer. De såg sig om efter ett underhållssystem och valde Aretics T7, föregångaren till MaintMaster. MaintMaster har använts sedan november 2016.

- Vi har koll på vår situation. MaintMaster ger oss full kontroll och jag gillar att vi själva kan utveckla systemet för att anpassa det till vårt sätt att arbeta, säger Jonas, servicechef på FordonsGas. Han fortsätter;

- MaintMaster är mycket lätt att administrera och göra ändringar i. Ibland måste vi öva lite självbehärskning för att inte bli överväldigade! Det är där Carl-Magnus kommer in som vår systemadministratör.

Underhållsstandarden gör skillnad

Utmaningen för FordonsGas har varit att skapa en förståelse för underhåll och varför det är viktigt att rapportera fel och problem och rapportera varje åtgärd som vidtas. Tack vare underhållsstandarden EN13306 har de något att förlita sig på och som hjälper dem att förklara vad underhåll är och varför det behövs.

Jonas förklarar,
- Naturligtvis måste vi förstå underhåll. Vi känner oss trygga med att kommunicera underhåll med hjälp av den europeiska standarden. Vårt sätt att arbeta med underhåll är inte unikt för FordonsGas, det är inte något som har uppfunnits av vår ledning. Det är en standard som används i hela Europa.

Och Carl-Magnus tillägger,
- Underhållsstandarden ger oss förtroende, och tillsammans med MaintMaster får vi den kontroll vi vill ha.

SNABB FAKTA

Vem: FordonsGas Sweden Ab
Industri:
Energi & Miljö
Antal anställda: 30 Personer
Favorit funktioner: Smarta Genvägar och Analys & Rapportering

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet