Skip to content
Energi & Miljö

Kraftringen - Digitaliserad hantering av arbetsintyg sparar tid

Kraftringen är ett energibolag i Sverige med verksamhet inom elnät, elförsäljning, värme, kyla, gas, fiber och olika entreprenadtjänster. Huvudkontoret är beläget i Lund och merparten av verksamheten är placerad i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Verksamheten är också fast förankrad i nordvästra Skåne, Blekinge, Småland, Södermanland, Sjuhäradsbygden och på slätten i Västergötland.

Numera är hela processen integrerad.

Under våren 2016 övergick Kraftringen från T7 till MaintMaster och i samband med övergången digitaliserades deras process för hantering av arbetsintyg. Tidigare var ingenjörerna tvungna att fylla i blanketterna manuellt, som de skickade till kontrollrummet, som i sin tur kompletterade sina delar och sedan utfärdade ett arbetsintyg som bekräftade att arbetet kunde påbörjas. Numera är hela processen integrerad direkt i jobbet i underhållssystemet och kan därför hanteras helt digitalt. Detta ger en stor tidsvinst eftersom ingenjörerna inte behöver gå till kontrollrummet för att hämta eller lämna in blanketter. Eftersom Kraftringens anläggningar är utspridda över södra Sverige sparar de nu mycket tid på att resa mellan anläggningar som tidigare krävde manuell hantering.

Hur fungerar den digitala hanteringen av processen?

Fem nya flikar har skapats på jobbkortet:

  • Riskbedömning
  • Arbetsförfrågan
  • Lista över planerade stopp
  • Arbete i slutna utrymmen
  • Arbetsintyg
Innan arbetet påbörjas görs en riskbedömning som består av två delar. Den första delen behandlar de risker som är förknippade med själva utförandet. Denna utförs antingen av leverantören eller anläggningsingenjören, beroende på arbetets art. När den första delen har slutförts fylls de övriga delarna av arbetsbegäran i. Arbetsbegäran och riskbedömningen går sedan vidare i systemet till verksamheten, som ansvarar för att bedöma de risker som uppstår i samband med processen. Verksamheten skapar en planerad stopplista och vid behov skapas även en anslutningslista för el. Vid behov kan även "Arbete i slutna utrymmen" vara tillämpligt. Därefter utfärdas ett arbetsintyg, vilket innebär att det är OK att utföra arbetet. Arbetsintyget måste förnyas varje dag, om inget annat avtalats. Det är alltid Verksamheten som tar beslutet om hur länge arbetsintyget ska gälla.

När arbetet är slutfört fyller leverantören eller anläggningsingenjören i sin del av arbetsbegäran och arbetsintyget och returnerar det till Operations, som i sin tur kan återställa de stoppade delarna och slutföra arbetsbegäran. Alla signeringar för de olika operationerna utförs i underhållssystemet, inga "manuella" signeringar behövs. För detta ändamål finns det också ett antal utskrifter kopplade till de olika blanketterna som kan skrivas ut.

1. Det anpassade arbetskortet med följande flikar: riskbedömning, begäran om arbete, lista över planerade stopp, arbete i trånga utrymmen och arbetsintyg.

customer-kraftringen-step-1

2. Fliken Riskbedömning. Varje rad ska bedömas och vid behov kommenteras.

customer-kraftringen-step-2

3. Fliken för arbetsbegäran. Visar de åtgärder som krävs för att genomföra jobbet Fliken Arbetsintyg.

customer-kraftringen-step-3

4. Arbetet kan påbörjas när utfärdaren har undertecknat arbetsintyget.

customer-kraftringen-step-4

 

SNABB FAKTA

Vem: Kraftringen
Industri:
Energi & Miljö
Antal anställda: 580 personer
Favorit funktioner: Analys & Rapportering, Schemaläggning och Smarta Genvägar

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet