Skip to content

Rosti väljer MaintMaster

Jag tror att MaintMaster kommer att vara en viktig del av den resan. Det är en mycket bra position att vara med och starta denna process här på Rosti och MaintMaster är ett utmärkt verktyg som till och med kan stödja TPM-verksamheten. Vi förväntar oss att det ska vara standard när vi är klara.

Mikael Landahl

 

När killarna på Rosti satsar på något är det oftast stort! Den här gången är det MaintMaster. Rosti är ett svenskt tillverkningsföretag med inriktning på plastgjutning och alla typer av tillhörande tjänster. En av de intressanta sakerna är att de kör både sina kunders och sina egna maskiner i produktionsanläggningen. Detta innebär att underhållsavdelningen måste underhålla både sina egna maskiner och de kunders maskiner och den utrustning som finns hos Rosti i Gislaved.

Rosti är specialiserade på avancerad teknik och automation

De anställda på Rosti tycker att arbetet är spännande på grund av möjligheten att arbeta med moderna maskiner, högteknologisk automation och utmaningen med produktion dygnet runt. De har också mycket kontakt med kunder, vilket gör arbetet intressant. De anställda är entusiastiska över att utveckla maskiner, förbättra produktionsprocessen och samarbeta med andra företag. Kulturen på Rosti bygger på ständiga förbättringar och trivs med att arbeta med den mest avancerade tekniken för att leverera de bästa resultaten till sina kunder. Rosti letar alltid efter sätt att förbättra och göra produktionsprocessen mer effektiv och kostnadseffektiv. Teamet på Rosti är dedikerat till att ge sina kunder den bästa servicen och arbetar tillsammans för att nå framgång.

Rosti bestämde sig för att implementera MaintMaster för att bättre kunna kontrollera kostnader och timmar som spenderas på kundernas maskiner och utrustning. Detta möjliggör bättre kommunikation med kunderna och diskussioner om förbättringar och hantering av reservdelar. Tidigare gjordes allt detta manuellt i Excel, men det gav inte de nödvändiga spårnings möjligheterna. Med MaintMasters underhållssystem kan alla registrera sitt arbete, så att företaget kan se var de lägger sin tid och sina resurser. Detta är viktigt för Rosti för att förbättra sina kundrelationer genom att hålla koll på allt som händer på kundernas maskiner och utrustning och för att spåra och se vad som orsakar problem hos Rosti och förbättra sina processer.

Vikten av spårning

Rosti, förstår vikten av att hålla koll på allt som händer i kundernas maskiner och utrustning för att spela en viktig roll i deras förbättringar och produktutveckling. Detta är avgörande för att upprätthålla långvariga kundrelationer. Genom att hålla reda på vad som orsakar problem inom företaget kan Rosti dessutom förbättra sina processer och upprätthålla ett förbättringsorienterat tankesätt. Utan användningen av MaintMasters underhållssystem för att spåra och registrera arbete skulle Rosti inte kunna kommunicera effektivt med kunderna, identifiera och lösa problem eller förbättra sin verksamhet.

Rosti implementerade MaintMaster 2019 och en projektgrupp skapades för att starta MaintMaster-kurserna "Systemintroduktion" och "MaintMaster som verktyg". Efter att ha slutfört kurserna kunde företaget börja bygga upp objektträdet i MaintMaster på egen hand och införa systemet i februari 2020. Under denna period fick all produktionspersonal, tekniker och kvalitetssäkringspersonal utbildning i MaintMaster och kunde följa upp sina uppgifter i MaintMaster, vilket kom väl till pass på grund av de begränsningar som orsakades av COVID-19-pandemin. Nu har Rosti använt MaintMaster i mer än två år och det har varit ett värdefullt verktyg för organisationen för att förbättra sina processer och kommunikationen med kunderna.

Ungefär 60 till 65 anställda har fått MaintMaster-utbildning, med utbildning anpassad till deras specifika roller och ansvarsområden. Företaget har även utökat denna utbildning till externa partner, vilket säkerställer att alla nödvändiga parter är bekanta med systemet och kan använda det på ett effektivt sätt. Denna omfattande utbildning om användningen av MaintMaster har gjort det möjligt för företaget att effektivt införa och använda systemet för att förbättra sina processer och kommunikationen med kunderna.

Projektledare från MaintMaster

Rosti samarbetade med MaintMaster Project Manager Mikael Andersson för att introducera och implementera MaintMaster-systemet. Samarbetet var framgångsrikt trots vissa inledande utmaningar med schemaläggning och att få alla att enas om det bästa tillvägagångssättet för att installera systemet. Teamet fann att Mikaels erfarenhet av underhåll var en värdefull resurs för att snabbt och effektivt hitta rätt processer. Mikaels bakgrund inom underhåll har varit en stor skillnad jämfört med andra implementeringsprojekt och hans stöd och uppföljning av frågor var snabbt och effektivt. Dessutom har Mikael hjälpt till att sätta upp projektet enligt den internationella underhållsstandarden EN SS 13306, vilket har varit en bonus för företaget. På det hela taget tyckte Rosti att samarbetet med Mikael var lyckat och att det hjälpte företaget att sätta sina tankar och processer i systemet på bästa möjliga sätt.

Enligt Magnus Emanuelsson på Rosti var processen med att införa och implementera MaintMasters underhållssystem inte särskilt svår. En effektiv metod som användes var att rita processerna innan de sattes upp i MaintMaster, för att säkerställa att de skulle fungera i verkligheten. Genom att involvera alla som skulle arbeta med systemet och be om deras åsikter kunde teamet försäkra sig om att alla var med på tåget och att eventuella förslag eller förbättringar kunde införas. Dessutom fann teamet att det var lätt att göra ändringar om det behövdes, eftersom MaintMaster gör det möjligt för teamet att göra ändringar själva. På det hela taget var processen med att införa och implementera MaintMaster-systemet på Rosti smidig och effektiv.

Involvera fler människor

Teamet på Rosti kom fram till att en sak som de skulle göra annorlunda är att involvera fler personer i processen och visa fördelarna med MaintMaster för fler personer på företaget. De föreslår också att man bör sträva efter att skapa fler nätverk mellan olika MaintMaster-kunder. På det hela taget ansåg teamet på Rosti att samarbetet med MaintMaster var framgångsrikt.

" Det finns två anläggningar inom Rosti som kommer att påbörja sin TPM-resa mot den kommande hösten. Vi kallar dessa åtgärder för "The Rosti Way". Man kan förvänta sig att MaintMaster kommer att vara ett viktigt stöd och redskap i hela denna process. Särskilt med den underhållsstandard och de utbildningar som ni erbjuder tror jag att MaintMaster kommer att vara en viktig del av denna resa. Det är en mycket bra position att vara med och inleda denna process här på Rosti och MaintMaster är ett utmärkt verktyg som till och med kan stödja TPM-verksamheten. Vi förväntar oss att det ska vara standard när vi är klara". - Säger Mikael Landahl

SNABBFAKTA

Vem: Rosti
Industri:
Tillverkningsindustrin
Antal anställda: 82 people
Favorit funktioner: Analys & Rapportering, Bildnavigering och Smarta Genvägar

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet