Skip to content

Automotive Components Floby Ab

Vi har byggt upp ett stort förtroende för underhållsavdelningen, och tack vare den kontinuerliga dialogen med produktionen finns det alltid en relativt stor förståelse för förebyggande underhåll.
Erik Arnesson

Automotive Components Floby Ab, även känt som AC Floby, tillverkar produkter för fordonsindustrin. Bromsskivor, kopplingsstänger och hjulnav med små och strikta toleranser tillverkas i fabriken. Förutom produktionen finns det också en utvecklingsavdelning som arbetar med att skapa nya produkter i alternativa material, för att bidra till att minska utsläppen.

AC Floby verkar i en bransch med hög grad av automatisering. För att undvika störningar och stillestånd är underhåll en viktig del av verksamheten. Deras underhållsavdelning är uppdelad i fyra olika team, något som Erik Arnesson tror är en av faktorerna bakom deras framgång.

  1. Serviceteamet - arbetar med återställande och förebyggande underhåll.

  2. Reliability team - arbetar med strategiskt underhåll, analys och förbättringar. De arbetar även med underhållsfrågor i projekt, till exempel vid inköp av ny utrustning

  3. Underhållsstöd - smörjning, verktygstillverkare

  4. Lagring - arbetar med alla frågor som rör lagring, systemstöd och processer.

Ett projekt på 11 veckor

Erik Arnesson, Peter Skoog och Henrik Thuné har alla arbetat på AC Floby i många år, och de spelade en stor roll i genomförandet av MaintMasters underhållssystem. Ett projekt som omfattade cirka 11 000 objekt, 22 000 reservdelar/artiklar, skapande av 50 000 relationer mellan objekt och reservdelar, inbjudande av 450 personer och import av 40 000 historiska arbetsorder från deras tidigare underhållssystem. Att det bara tog 11 veckor var bortom deras vildaste förväntningar.

- Vi har gjort det mesta själva, projektledaren Mikael Andersson från MaintMaster var här en dag för att diskutera underhållsstandarden EN 13306. Detta var bra, eftersom han ifrågasatte och utmanade vårt sätt att tänka. Vi insåg vikten av att hålla saker och ting enkla från början, säger Peter Skoog.

 

Engagerade underhållstekniker

Det finns ett stort engagemang för MaintMaster bland underhållsteknikerna och vid behov skapar de gärna egna urval (informationslista).

- Vi har skapat och ändrat mycket i MaintMaster, men allt vi gör bygger på ett behov. Det är viktigt, så att vi inte tappar ordningen i MaintMaster", säger Henrik Thuné.

Rapportera ett problem

När ett problem uppstår ringer operatörerna till serviceavdelningen som registrerar en felrapport i MaintMaster. Den person som tar emot samtalet kontrollerar om det finns några liknande, eller andra jobb, rapporterade för maskinen. Han eller hon kontrollerar också tillgängligheten bland teknikerna för att kunna anmäla en tekniker direkt eller inte. När en tekniker har slutfört ett jobb rapporterar han eller hon det i MaintMaster. För att göra en korrekt rapport måste de förklara felet, orsaken och de åtgärder som vidtagits. Ej slutförda rapporter skickas till en separat lista för kontroll/återkoppling.

Morgonmöten

Varje dag hålls ett morgonmöte där MaintMaster presenteras på en stor skärm.

Där kontrolleras bland annat om det finns någon eftersläpning av jobb från föregående skift, om det finns några ofullständiga rapporter och de prioriterade maskinerna.

- Vi försöker alltid upprätthålla en dialog med produktionen och varje måndag har vi ett planeringsmöte med dem. Vi har byggt upp ett stort förtroende för underhållsavdelningen, och tack vare den kontinuerliga dialogen med produktionen finns det alltid en relativt stor förståelse för det förebyggande underhållet, säger Erik Arnesson.

AC Flobys kärnvärden Modig, Engagerad, Kunskaplig och Stolt, ord som passar bra när man beskriver Erik, Peter och Henrik. Det är också känslan man får när man gör ett besök.

Grattis till att ni är MaintMasters!

SNABB FAKTA

Vem: Automotive Components Floby Ab
Industri:
 Fordonsindustrin
Underhållsavdelning: 450 personer
Favorit funktion:
Smarta Genvägar, Schemaläggning och Mobilt underhåll

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en deom

Lär dig mer om systemet