Skip to content

Gör Underhålls inspektioner till någonting enkelt

Hantera alla checklistor på din mobila enhet med inbyggt beslutsstöd, digitala signaturer och fullständig administration av arbetstillstånd för förbättrad HSE-överensstämmelse och struktur.

inspector-overblick
inspector-reduce-errors
inspector-audit-50
inspector-spare-parts-50

Minska antalet fel och förenkla samarbetet med dina externa entreprenörer

Skapa regler för checklistor för att minska antalet fel, förbättra teamets säkerhet och automatiskt tilldela specialiserade uppgifter till anställda med rätt kompetens.

Låt dina talanger se sina jobb i sina dagliga listor med rätt prioritet, även om personen är en extern entreprenör.

Tillämpa regler som kräver att arbetare delar uppdateringar med ingenjörer och tekniker, med möjlighet att utföra interna personalkontroller av externa entreprenörers arbete innan du skickar in arbetsorder.

Klarar revisioner och skapa checklistor till dian behov

Skapa och anpassa regler för att passa dina affärsbehov och var alltid redo för revisioner med bevis på att allt är dokumenterat och i ordning. 

Generera automatiskt jobbförfrågningar när specifika händelser inträffar med MaintMaster IoT-sensorer som kan begära jobb när en maskin når ditt tröskelvärde. 

Ligg steget före utrustningsfel eller haverier med checklistor länkat till ett utlösarsystem som förbättrar underhållseffektivitetoch noggrannheten vid inspektion .

Koppla ihop reservdelshantering med checklistor och förbättra säkerheten

Spåra och hantera de delar, den utrustning och andra material som du behöver för inspektion och underhåll för att förbättra verksamheten och minska stilleståndstiden. 

Upprätthåll överensstämmelse med hälsa, säkerhet och miljö (HSE) med regler och utlösare som säkerställer att alla områden är under din kontroll. 

Förbättra effektiviteten, säkerheten och efterlevnaden med regelbundna inspektioner av utrustning och anläggningar, vilket ger dig möjlighet att åtgärda underhållsbehov innan haverier eller fel uppstår. Allt du behöver är underhållsprogram som MaintMaster CMMS.

Effektivisera efterlevnaden av HSE med mobil hantering av checklistor och administration.

maintmaster-cmms-inspector-people-with-tablet

TA REDA PÅ HUR ANDRA FÖRETAG ANVÄNDER VÅRA ALLT-I-ETT-CMMS.

MaintMaster på Gränges Americans INC

Manuel Medina arbetar på Gränges Americas Inc och har använt MainMaster sedan november 2019. Företaget smälter aluminium...
Läs mer

Svenska sjöräddningssällskapet räddar liv med MaintMaster

SSRS har ett enda uppdrag - att rädda liv till sjöss, med hjälp av 69 livbåts st...
Läs mer

ST1 - Säkerställande av processäkerhet och spårbarhet

Personalen vid St1-terminalen i energihamnen i Göteborg har arbetat med att digi...
Läs mer

Lantmännen Aspen sparar tid och skapar spårbarhet

Aspen har en banbrytande produkt. Aspen alkylatbensin är 99 procent renare än ko...
Läs mer

VILL DU VETA MER OM VÅRA ANDRA FUNKTIONER?

key-features-analysis-and-reporting
Analys & Rapportering

Genom att visualisera insikterna om underhållet och analysera data kan vi hitta viktiga områden som kan förbättras, öka effektiviteten, minska stilleståndstiderna och öka produktiviteten.

Läs mer
key-features-smart-shortcuts
Anpassa ditt gränssnitt

Syftet med vårt system är att ge användarna snabb tillgång till eftertraktade funktioner och information som är anpassade till deras behov och önskemål.

Läs mer
key-features-iot-sensors
IoT Sensorer för underhåll

Vi presenterar MaintMaster IoT-sensorer - ett lättanvänt tillägg till din MaintMaster CMMS. Identifiera problem innan det blir ett haveri.

Läs mer
what-is-a-cmms-and-sensors_big

Upptäck CMMS systemet som ger dig underhåll direkt vid dina fingertoppar

Föreställ dig att du har fullständig kontroll över din underhållsverksamhet vid dina fingertoppar. Med MaintMaster behöver du inte längre hantera tråkiga manuella processer eller slösa tid på pappersarbete. Denna innovativa programvara för underhållshantering gör det möjligt för vem som helst att enkelt schemalägga underhåll, spåra arbetsorder och hantera reservdelslager från sin mobila enhet.

Oavsett om du är på fältet, på resande fot eller arbetar på distans ger MaintMasters mobila funktioner dig flexibiliteten att hålla koll på dina uppgifter.

Läs mer

Kolla in våra e-böcker för att lära dig mer

maintmaster-revisionshandbok

MaintMaster Revisionshandbok

Vi presenterar handboken för underhållsrevision för certifiering! En omfattande resurs som är utformad för att hjälpa...

Läs mer
maintmaster-kpi-manual

MaintMaster KPI Manual - Lås upp kraften i att mäta underhållet

De viktigaste skälen till att KPI:er är viktiga på en underhållsavdelning är att...

Läs mer

Underhållshandboken - ditt team organiserat till perfektion

En underhållsorganisations främsta mål är alltid att förbättra driftsäkerheten. ...

Läs mer

Inspektioner

Vanligaste frågorna

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet

review-badges-2023