Skip to content
Utmärkt underhåll

Underhåll enligt Svensk Standard

Huvudmålet för en underhållsorganisation är alltid att öka driftsäkerheten. Med det menas att anläggningen ska fungera på förväntat sätt under planerad drift . För att lyckas behöver underhållsorganisationen en tydlig vision och strategi med fastlagda rutiner och mål. Här ger Mikael Andersson, projektledare, sina tips på hur ni bygger upp ert arbete genom Svensk standard för att säkerställa ett stabilt och hållbart arbetssätt i er underhållsorganisation.

Mikael började arbeta på MaintMaster hösten 2015 och har mer än 15 års erfarenhet inom underhåll. Närmst kommer han från Cloetta där han genomförde en rad lyckade projekt som resulterade i minskade underhållskostnader med 26% och en minskning av det akuta underhållet från 45% till 20%. Under samma period ökade dessutom orderingången med motsvarande 27%. Enligt Mikael är en av anledningen till framgångarna att arbetet på Cloetta utformades enligt en metodik och struktur som följer Svensk standard för underhåll.

Vad innebär ett standardiserat arbetssätt?

enom att i sitt arbete förhålla sig till en standard skapar man möjligheter att arbeta på ett strukturerat och enhetligt sätt. Det förekommer vanligtvis en mängd olika defi nitioner och förklaringar för olika begrepp inom underhåll och ofta varierar förklaringen med faktorer såsom bransch och nivå i organisationen. För en underhållstekniker som genomför en praktisk underhållsåtgärd kan begreppet underhåll betyda att byta en koppling mellan motor och pump, medan det för någon i företagsledningen kan associeras med ett verktyg för att öka kvalitetsutbytet, produktivitet och lönsamhet. För att undvika missförstånd är det därför bra att använda sig av standardiserade begrepp.

Följande standarder för underhåll specificerar allmänna termer och definitioner för teknik, administration och managementområden inom underhåll:

  • EN- 13306 Maintenance Terminology
  • EN- 13460 Documents for Maintenance
  • EN- 15341 Maintenance Key Performance Indicators

Tydlig målbild

För att förbättra drift säkerheten på en anläggning, dvs fungera på förväntat sätt under planerad drift , behöver organisationen ta fram en tydlig vision för vad man vill uppnå med sitt underhåll och en strategi för hur man tar sig dit. En underhållsvision ska självklart understödja företagets övergripande vision och är ett långsiktigt mål som organisationen aktivt ska arbeta mot för att uppnå en ökad drift säkerhet. Strategi är en plan för hur organisationen ska uppnå visionen medan policy är en avsiktsförklaring och riktlinje för att styra beslut och uppnå önskade mål.

”Exempel på en underhållsstrategi kan vara att uppnå en eff ektivare produktion genom förebyggande- och tillståndsbaserat underhåll. Det är viktigt att man i det dagliga arbetet jobbar långsiktigt med till exempel rotorsaksanalyser i det avhjälpande underhållet för att på sikt öka planeringsgraden och därigenom skapa ett kostnadseffektivt underhåll”

Användbara nyckeltal

För en effektiv styrning av underhållsverksamheten är det viktigt att mäta vad vi gör, hur mycket och hur bra vi gör det. För att det ska vara möjligt behöver man identifiera ett antal nyckelprestationsindikatorer, benämns ofta som nyckeltal eller KPI (Key Performance Indicators). I standarden finns 71 stycken tillgängliga nyckeltal identifierade och definierade i kategorierna: ekonomiska-, tekniska och
organisatoriska indikatorer.

Bilden nedan visar exempel på några av de olika nyckeltalen som fi nns tillgängliga och vilka externa och interna faktorer som påverkar underhållets resultat och därmed även de tre nyckeltalskategorierna. När ni bestämmer vilka nyckeltal ni ska använda er av är det viktigt att använda sig av tal som adderar värde till underhållsverksamheten och som visar utvecklingen över tid, välj gärna ett övergripande nyckeltal för vardera följande områden, Ekonomiskt, Tekniskt och Organisatoriskt och som all personal kan relatera till. Utveckla sedan nivån på nyckeltalen med tiden när ni har lagt en stabil grund i ert arbete.

Implementera Svensk standard i underhållssystemet

När ni har beslutat om mål, strategi och arbetssätt är det viktigt att strukturen i underhållssystemet följer samma röda tråd. Se till att benämningar på kategorier följer standard och att anläggningsträdet är väl uppbyggt. På så sätt säkerställer ni att arbetet följer standarden och kan snabbt och enkelt följa upp och utvärdera ert arbete.

Handbok i underhåll

MaintMaster har tagit fram en handbok för praktisk vägledning och hjälp i det dagliga arbetet. Från och med hösten 2018 kommer boken att finnas tillgänglig online på MaintMasters hemsida. Ta kontakt med oss om du vill ta fram din egna bok, så som exempelvis NEVS har gjort!

Så här bygger du ett hållbart underhållsarbete steg för steg:

1. Ta fram en tydlig vision och strategi för ert arbete. Vad vill ni uppnå och hur ska ni nå dit?
2. Skapa en organisationsstruktur som stödjer er i arbetet mot målet.
3. Bestäm vilka nyckeltal ni ska mäta er mot och gör en kontinuerlig uppföljning mot dessa.
4. Gör en verksamhetsplan. Gå igenom och bestäm vilka förändringar i er verksamhet som krävs på kort och lång sikt. Viktigt är att verksamhetsplanen följer företagets övergripande mål.
5. Implementera Svensk standard i underhållssystemet.


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 dagars gratis provperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet