Skip to content
Utmärkt underhåll

Förbättring av förebyggande underhåll (FU)

Man säger att allt förebyggande underhåll är bra och visst är det i huvudsak så. Vi vill komma bort från akuta åtgärder, men det är viktigt att vårt förebyggande underhåll är rimligt i förhållande till hur mycket som produceras och andra faktorer.

Underhållsarbeten är som du vet till för att bevara eller återställa utrustningars kapacitet, men behovet av underhåll varierar självklart över tid. Utrustningens ålder, vilka produkter som körs och hur utsatt den är för yttre påverkan, till exempel väder och vind, påverkar utrustningens kapacitet.

Så för att hela tiden ha ett effektivt förebyggande underhåll, även när behovet ändras, är min rekommendation att använda avslutskoder tillsammans med annan data för att synliggöra det verkliga behovet. I MaintMasters standardsetup använder vi 4st koder för att kunna följa underhållets utveckling.

Status OK
– Utrustningen är i bra skick och har godkänts för vidare användning.

Avvikelse identifierad
– Utrustning eller komponent motsvarar inte standard eller levererar inte tillräcklig effekt. Följ upp med åtgärder genom att skapa ett uppföljningsjobb.

Avvikelse identifierad och åtgärdad
– Kontroll är genomförd enligt instruktion och en mindre avvikelse är identifierad. Mindre avvikelser kan åtgärdas direkt utan uppföljningsjobb eftersom uppföljning av dessa åtgärder inte adderar något större värde.

Status OK (ändra rutin)
– Utrustningen är i fullgott skick och har godkänts för fortsatt användning, dock behöver rutin eller intervall justeras i ursprungsjobbet/mallen.

Värt att notera, avslutskoden ”Avvikelse identifierad och åtgärdad” är ganska ny och kan därför saknas i ditt system. Om du inte har den får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig.

Jag har också två tillägg till avslutskoderna.

  1. Har du många jobb som avslutats med koden ”Avvikelse identifierad” bör en rotorsaksanalys göras på varje uppföljningsjobb för att hitta och åtgärda grundorsaken för att ge ökad livslängd och bibehålla produktionskapaciteten hos utrustningen.
  2. För jobb som avslutas med koden ”Status OK (ändra rutin)” är det en fördel om den som rapporterar beskriver vad som bör ändras i rutinen – intervallet, materialet, tekniken eller annat. Det förenklar för underhållsgruppen som bör diskutera föreslagna åtgärder och vid behov göra ändringar.

När man kan sammanställa vad som historiskt har producerats i en utrustning och matcha det mot avslutskoder kan man se vilka produkter som kräver mer underhåll än andra. Eller, om utrustningen är utsatt för yttre påverkan, till exempel väder och vind, se vilka årstider ett intensivare FU skulle göra nytta.


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet