Skip to content

Kapitel 7

MODIFIERINGAR

Enligt svensk standard definieras modifiering som: ”Kombination av alla tekniska , administrativa och ledningens åtgärder, avsedda att ändra en eller fler funktioner hos en enhet.”

För underhåll innebär det alla åtgärder för att förbättra produktkvalitet eller hastighet. Det gäller även då vi anpassar en utrustning för ny produkt eller förpackning. Dessa typer av åtgärder bör man kostnadsmässigt separera från underhållsbudgeten och kostnadsförs vanligtvis som en investering.

Kommentar

  • Modifiering är inte en underhållsåtgärd utan avser ändring av en enhets krävda funktion till en ny sådan. Eventuella ändringar som sker i samband med en modifiering kan påverka egenskaperna gällande driftsäkerheten hos ett objekt men eftersom syftet avser en ändring, klassas aktiviteten ändå som en modifiering.

  • Modifiering innebär inte utbyte mot en likvärdig enhet

  • Ändring av en enhet kan utgöra en uppgift för underhållsorganisationen

Baserat på standard SS-EN 13306

Beslutsunderlag: Omkostnad eller investering

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en planerad aktivitet ska bokföras som en investering (modifiering) eller som en omkostnad (förbättring). Nedanstående schema är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att kunna avgöra när man hamnar i en liknande frågeställning

swe.Maintenance Manual_33

 

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet