Skip to content

Kapitel 2

UNDERHÅLLS VISION, STRATEGI & POLICY

Detta är dokument som lägger grunden för ett systematiskt driftsäkerhetsarbete och ger en vägledning i operativa beslut, förankrat i företagets överliggande mål. Visionen är ett långsiktigt mål som organisationen aktivt ska arbeta med. Strategi är en plan för hur organisationen ska uppnå visionen medan policy är en avsiktsförklaring och riktlinje för att styra beslut och uppnå önskade mål.

 • EXEMPEL PÅ UNDERHÅLLSVISION

  • Rätt underhåll ger tillförlitlighet och en god tillgänglighet i hela anläggningen, spårbarhet genom rapportering i underhållssystemet ger fakta om svagheter och brister.

 • • Vi ska genom samtliga medarbetares insikt om underhållets betydelse för driftsäkerhet, uppnå ett kostnadseffektivt underhåll på hela anläggningen.

  • Detta ska möjliggöras genom medarbetarnas engagemang, utnyttjande av underhållssystemet samt respekt för rutiner och instruktioner.


 • EXEMPEL PÅ UNDERHÅLLSPOLICY

 • • Vårt underhåll kännetecknas av säkerhet, effektivitet, kvalitet och flexibilitet

  • Ledarskapet ska vara synligt och stödjande.

  • Vi är alla lärare, handledare och coacher.

  • Snabb feedback är viktigt.

  • En underhållstekniker ska kunna och förstå underhållsterminologin i svensk standard (SS-EN 13306), samt ha förmågan att använda den i praktiken.


 • EXEMPEL PÅ UNDERHÅLLSSTRATEGI
 •  
 • • Skapa hög tillgänglighet genom ett konsekvent driftsäkerhetsarbete med en ekonomisk avvägning för att uppnå produktionsmålen.
 •  
 • • Svensk standard för underhåll (SS-EN 13306) och dess begrepp ligger till grund för vårt dagliga arbete.
 •  
 • • Det förebyggande underhållet är planerat och baseras på tillståndsbaserat underhåll. Därigenom minimeras de oplanerade underhållsinsatserna.
 •  
 • • Etablera ett nära samarbete mellan underhåll och driftspersonal.
 •  
 • • Vi använder oss av LEAN-konceptet och arbetar med ständiga förbättringar samt systematisk problemlösning för att åtgärda grundorsaker.

Denna kostnadsfria manual kan användas som praktisk vägledning och stöd i det dagliga underhållsarbetet och som en del av introduktionsmaterialet för nyanställd personal.

I den här manualen kommer du att lära dig:
 • Hur du skapar vision, strategi och policyer för ditt underhållsteam
 • Hur man bygger ett underhållsteam
 • Vilka nyckeltal som ska användas och hur man ställer in dem
 • Hur du baserar ditt arbete på EN Maintenance Standard
Och mycket mer…

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet