Skip to content

Ragn-Sells om hämtar statistik med MaintMaster

En styrka i MaintMaster är att det är enkelt att ta fram statistik. Det gör det lätt att använda systemet för revisioner. Vi kan visa vilka elektriska arbetsorder vi har gjort och vilken egenkontroll som utförts i samband med varje order.

Lars Pettersson

Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö. De är verksamma över hela Sverige och samlar in, bearbetar och återvinner avfall och restprodukter från industri, organisationer och hushåll. Deras anläggning i Bro är en av flera anläggningar som använder MaintMaster.

ISO 9000-certifiering och ISO 14000

Under våren 2018 hade de en extern revision av deras ISO 9000-certifiering och ISO 14000-arbete, de fick positiv feedback tack vare hur de använder MaintMaster. Lars Pettersson, underhållskoordinator, är ansvarig för MaintMaster.

- Vi har skapat urval som visar alla våra objekt, det senast utförda jobbet och prioriteringen av det jobbet. Med hjälp av färdigställandekoder kan vi enkelt se om ett jobb har utförts och resultatet, om det godkändes utan anmärkning eller inte. Om det finns anmärkningar skapar vi ett uppföljningsjobb som hanteras enligt våra rutiner.

I MaintMasters underhållssystem skapas en mängd olika arbetsorder; det kan handla om elfel, avvikelser, grundorsaksanalyser eller egenkontroller. Den 1 juli 2017 trädde en ny säkerhetsföreskrift om elektriska installationer i kraft. För att följa den lagen skapas alla elektriska arbetsorder med en checklista för att dokumentera egenkontroll. Ragn-Sells har också utformat sin MaintMaster så att ett meddelande skickas så snart en ny elektrisk arbetsorder skapas.

- En styrka i MaintMaster är enkelheten när det gäller att ta fram statistik. Det gör det lätt att använda systemet för revisioner. Vi kan visa vilka elektriska arbetsorder vi har gjort och vilken egenkontroll som utförts i samband med varje order.

Under projektet med MaintMaster hade Ragn-Sells en projektledare utsedd från MaintMaster. Det Lars uppskattade under projektet var den enkla kommunikationen med projektledaren samt med MaintMasters support. Han fick snabba svar på sina frågor, vilket var värdefullt för honom.

Grattis Rang-Sells till att ha blivit MaintMasters! Och tack för det arbete ni gör med vår miljö!


SNABB FAKTA

Vem: Ragn-Sells
Industri:
Energi & Miljö
Antal anställda: 2300 personer
Favorit funktioner: Analys & Rapportering, Smarta Genvägar och Bildnavigering

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet