MODYFIKACJA

Zgodnie z normą

Norma Europejska definiuje modyfikację następująco:

Kombinacja wszelkich technicznych, administracyjnych i
kierowniczych działań zmierzająca do zmiany jednej lub więcej niż jednej funkcji obiektu.

W przypadku utrzymania ruchu oznacza to wszystkie działania podjęte w celu ulepszenia jakości produktu lub zwiększenia szybkości. Dotyczy to również przypadków, gdy któryś z elementów urządzenia zostaje zmodyfikowany na potrzeby nowego produktu lub opakowania. Takie działania powinny być oddzielone pod względem kosztów od budżetu utrzymania ruchu; rozchoduje się je zazwyczaj jako inwestycje.

 

Norma stwierdza:

  • Modyfikacja nie jest działaniem z zakresu utrzymania ruchu, lecz ma na celu zmianę wymaganej funkcji obiektu na nową funkcję.
  • Modyfikacja nie oznacza wymiany na obiekt równorzędny
  • Modyfikacja obiektu może być zadaniem dla organizacji zajmującej się utrzymaniem ruchu.

DANE WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI

KOSZT OGÓLNY CZY INWESTYCJA?

Czasami trudno jest określić, czy działanie planowe powinno być rozchodowane jako inwestycja
(modyfikacja) czy jako koszt ogólny. Poniższy schemat służy pomocą w podobnych przypadkach.

 

Information Supporting Decisions


Następny rozdział

Czytasz dalej?
Przejdź do następnego rozdziału, aby przeczytać o ORGANIZACJA ZAJMUJĄCA SIĘ UTRZYMANIEM RUCHU.

Kontynuuj

Download the pdf version!