Skip to content

MaintMaster PODRĘCZNIK UTRZYMANIA RUCHU

Głównym celem organizacji utrzymania ruchu jest zawsze poprawa niezawodności operacyjnej. 

Podstawą jest posiadanie dobrej strategii. W tym podręczniku stworzyliśmy łatwy w użyciu i przestrzeganiu podręcznik z jasnymi wskazówkami, jak go przestrzegać.

Przy okazji, czy wiesz, że MaintMaster jest jedynym rozwiązaniem CMMS opartym na normie EN Maintenance i ISO 55000?

Wizja utrzymania ruchu, strategia i polityka firmy

Zapewnienie zwiększenia dostępności maszyn, aby te w trakcie działań planowych zgodnie z planem.

Normy dotyczące utrzymania ruchu

Następujące normy dotyczące utrzymania ruchu określają ogólną terminologię i definicje.

Prewencyjne utrzymanie ruchu

Skuteczne prewencyjne utrzymanie ruchu zapewnia zwiększenie dostępności.

 

Korekcyjne utrzymanie ruchu

Kombinacja wszelkich technicznych, administracyjnych i kierowniczych działań w celu podniesienia niezawodności.

Ulepszniowe utrzymanie ruchu

Celem konserwacji usprawniającej jest identyfikacja i wdrożenie działań usprawniających sprzęt.

Modyfikacja

Kombinacja wszelkich technicznych, administracyjnych i kierowniczych działań zmierzająca do zmianyunkcji obiektu.

Organizacja

Przykłady różnych organizacji obsługi technicznej w zależności od wielkości firmy.

Finanse

System kont kosztowych dotyczących utrzymania ruchu na podstawie EN 13306. 

Cele i kluczowe wskaźniki efektywności

Celem konserwacji jest zwiększenie niezawodności operacyjnej i poprawa bezpieczeństwa osobistego.

Implementacja w maintmaster

Zarządzanie utrzymaniem ruchu i jego planowanie wymaga systematycznego podejścia.

Planowanie i przygotowanie

Zapewnienia dobrego jakościowo, wydajnego i bezpiecznego prewencyjnego utrzymania ruchu bez zbędnego czasu wyczekiwania bardzo ważne jest, 

LEAN

Metoda 5S służy do tworzenia i utrzymania skutecznego, bezpiecznego i uporządkowanego miejsca pracy.

Gospodarka częściami zamiennymi

W jak usystematyzowany i ustrukturyzowany sposób trzeba się obchodzić z częściami zamiennymi.

Przemyślane zarządzanie bhp

Utrzymanie ruchu ma na celu redukcję zakłóceń i przestojów produkcji, a zgodnie z krajowymi przepisami BHP.

Darmowa wersja testowa

Zacznij korzystać z MaintMaster już dziś

zarezerwuj demo

Dowiedz się więcej o systemie