Effektivare Svensk Plaståtervinning med strukturerat underhåll

Effektivare Svensk Plaståtervinning med strukturerat underhåll

Svensk Plaståtervinning driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar. Med huvudkontor i Motala och 35 anställda bygger de Site Zero – världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning. Företaget jobbar för att Sverige redan år 2025 ska ha uppnått målet om 55% återvinning av alla plastförpackningar, fem år tidigare än EU-målet. Med stora planer och mål är det viktigare än någonsin att Svensk Plaståtervinning har en underhållsorganisation som är effektiv och fungerar.

 

Underhåll utan struktur

Företagets underhållsorganisation följde inga underhållsstandarder aktivt och dokumentationen efter utfört jobb var bristande. Det skrevs några rader i Excel, utan struktur eller direkta kopplingar till annat. Underhållschefen som nästan uteslutande arbetade i Outlook och Excel hade tröttnat.

Svensk Plaståtervinnings produktionstekniker Anders Carlberg märkte tidigt att det fungerade dåligt att jobba i programmen.

De hade Monitor som affärssystem vilket bland annat användes för lagersaldo. Programmet har en underhållsmodul till ett väldigt attraktivt pris. Anders började där men insåg snabbt att det kommer att bli svårt. Dels rent administrativt, dels för anställda som ska arbeta i det.

Svensk Plaståtervinning behövde en ny lösning gjort för underhåll som kunde integrera med deras affärssystem. Anders fick huvudansvaret.

 

Ett enkelt val

Många på underhållsavdelningen var bekväma i underhållsprogram sedan tidigare. Och ett som ofta tipsades om av chefer och mekaniker var MaintMaster.

”Det är många inom underhåll som arbetat med MaintMaster. Och MaintMaster visade sig vara så pass bra att vi inte testade någonting annat.”

Valet blev enkelt eftersom det var MaintMaster en stor del av underhållspersonalen tidigare använt. Också för att det är ett etablerat system i Sverige med många användare. Det märktes snabbt i implementeringen och testfasen att gränssnittet är lätt och smidigt.

”Som gjort för underhåll”, säger Anders.

Och för personer som arbetat mycket i Word och PowerPoint kändes logiken bra. Men han tillägger att ”om någon inte har klistrat in bilder i PowerPoint kan klipp- och klistraverktyget kännas svårt”.

Men även om de tidigt förstod att MaintMaster var rätt lösning behövde ekonomiavdelningen vara med på ändringen. De behövde vara säkra på att integrationen skulle fungera och att systemet är ett de tror på. Det var även viktigt att MaintMaster kunde stödja funktioner för bokslut och andra viktiga ekonomiprocesser.

Underhållsavdelningen och ekonomiavdelningen trodde så pass mycket på MaintMaster att de valde att köra – trots den något dyrare prislappen jämfört med Monitors underhållsmodul.

 

Att bygga strukturen

Implementationsfasen handlade mycket om uppbyggnaden av träd, där Anders fick många bra exempel och hjälp med moduler. Därefter lades grunden i systemet hjälp av teknikerna som gjorde att de kunde navigera platser och maskiner i systemet med hjälp av bilder.

Bytet till MaintMaster gjordes under pandemin, vilket betydde att all implementering sköttes på distans. Enda undantaget var sista mötet där en tekniker från MaintMaster utbildade på plats.

Eftersom de var tvungna att behålla Monitor var integrationen till systemet också viktigt, nämner Anders.

”Vi var tvungna att ha en integration till Monitor som sköter lager, redovisning och hela kittet. Systemen är integrerat men vi använder MaintMaster som tänkt.”

Efter en tids arbete fungerade integrationen till Monitor med lagersaldohantering i båda systemet. Sker en förändring i MaintMasters lagervärde speglas det i Monitor och tvärtom.

Reservdelar är också kopplade till jobbet. Vid slutförande av jobb väljer man vilka reservdelar som användes vilket dokumenteras automatiskt till jobbet och uppdateras i båda systemen.

 

Resultat

Med grundstrukturen upplagd är implementationen klar. Nu kan användare klicka sig vidare i MaintMaster med bildnavigering, vilket Anders tycker är en fin finess som låter honom enkelt hitta maskiner, artiklar och information.

Utöver kortare störningar i integrationen har Anders inte suttit så mycket med supporten. Men intrycket är gott – vilket han värdesätter högt.

Han säger att en stor fördel är att MaintMaster nu ger produktionsfolket möjlighet att lägga in och logga felmeddelanden och felkoder som kommer upp i maskineriet. Detta ger dem ny koll på vad som fungerar och inte.

Det ger också bra feedback på vad de kan förebygga och reparera innan någonting går sönder. Och med möjligheten att lägga felanmälningar i systemet skapar de enkelt arbetskörplaner till mekaniker.

Och tack vare att deras dagar nu blir planerade i stället för att det kommer brinnande uppgifter har de fått bättre översikt. Ett vanligt jobb de schemalägger är till exempel när oljan ska bytas i växellådan.

”Det är det som är fördelen med ett underhållssystem. Du lägger en planering för allting för att få det mer förebyggande. Det är ju så MaintMaster funkar.”

En stor del av Anders vardag som produktionstekniker är att implementera förbättringsarbeten vilket kommer att vara en stor fokuspunkt framöver. Han betonar vikten i att verkligen jobba med programmet. Det gäller också att få underhållspersonalen att använda underhållssystemet.

”Genom att konstant motivera personal att använda systemet, aktivt lägga in information i programmet, visa hur man navigerar och att det ger resultat kan vi få mindre stopptid”, säger Anders.

På agendan framöver ska en ny anläggning sättas upp som de kommer att implementera under nästa år. Det är ett par hundra objekt som ska in i MaintMaster och bli ett helt nytt anläggningsträd. Han är positiv att de kommer att se bra kurva inom 1–2 år när alla jobb är inlagda.