MaintMaster IoT Sensors

Lika enkla och smidiga som MaintMaster CMMS

 

MaintMaster IoT Sensors är utformade för att upptäcka avvikelser långt innan driftstopp inträffar. Sensorer är inte en ny teknik, men genom att ansluta dem till ett underhållssystem som MaintMaster skapas verklig kontroll, nytta och värde.

Användningsfall

Se hur du kan använda MaintMaster IoT Sensors för att förbättra ditt förebyggande underhåll.

Data från sensorerna skickas direkt in i MaintMaster. Där kan du följa trender över tid och sätta gränsvärden för avvikelser. Så fort en avvikelse upptäcks skapas en arbetsorder, på rätt maskin och till rätt kompetens.

UPPTÄCK AVVIKELSER INNAN DRIFTSTOPP INTRÄFFAR
Hur mycket ett kostar ett produktionsstopp hos er? Skulle det inte vara fantastiskt om ni kunde förutsäga och förhindra några av dessa. Oavsett hur bra ditt förebyggande underhåll är kommer det alltid att finnas driftstopp som inträffar oväntat. Med MaintMaster IoT sensorer kan du förutsäga några av dem för ökad driftsäkerhet.
ENKLA ATT INSTALLERA
Våra IoT-sensorer är utformade på ett sätt som gör att de kan installeras på mycket kort tid. De är batteridrivna och kommunicerar trådlöst vilket gör det enkelt, snabbt och kostnadseffektivt att installera sensorer i stora mängder. Plug and play.
ENKLA ATT INTEGRERA
Våra sensorer matar data direkt in i MaintMaster. Detta innebär att du kan konfigurera alla variabler och åtgärder direkt från ett väldigt bekant användargränssnitt – från MaintMaster. Inga konsulter eller programmerare behövs. Om du är bekant med MaintMaster kan du enkelt integrera sensordata!
ANVÄNDBARA DATA
Att samla in data är enkelt, det svåra är att dra användbara slutsatser för en mer driftsäker produktion. MaintMaster CMMS är utformad för att göra just det. MaintMaster skapar automatiskt arbetsorder så fort en avvikelse detekteras. Samtidigt är all data tillgänglig för att för att visualisera historik, trender och rapporter.
ENKLA UTLÖSARE
Syftet med våra sensorer är att skapa larm och underhållsjobb baserat på detekterade avvikelser. Vi har tagit oss tid att fördefiniera en bred uppsättning förslag på gränsvärden och detekteringar av trendförändringar som kan konfigureras i MaintMaster. Att ställa in utlösarna kräver inga programmeringskunskaper. Du kan göra det själv.
ÖVERKOMLIGA SENSORER
Våra sensorer har ett pris som gör det möjligt för dig att övervaka all din utrustning. Du behöver inte välja mellan kritiska och icke-kritiska maskiner. Du kan mäta allt för att säkerställa en mer driftsäker produktion.

Ladda ner IoT-broschyren

Förstå varför våra IoT-sensorer är annorlunda. I broschyren får du en detaljerad information om lösningen.

Ladda ner broschyren

NÄR BÖR JAG INSTALLERA IOT SENSORER?

Våra IoT sensorer har många användningsområden. Du kan använda dem för att mäta vibrationer, lufttryck, temperatur och fuktighet. Det innebär att det är många maskiner som kan övervakas med MaintMasters IoT sensorer.

Att få data från sensorerna och arbetsorder vid avvikelser gör ert underhållsarbete effektivare. Det största värdet skapas dock i ett av följande scenarier.

NÄR INSPEKTION KRÄVER ATT PRODUKTIONEN STOPPAS

Vissa inspektioner är endast möjliga under ett produktionsstopp men i många fall kan vissa viktiga komponenter i en maskin övervakas med sensorer medan produktionen är igång med full kapacitet.

NÄR AVVIKELSER ÄR OSYNLIGA FÖR MÄNSKLIGA SINNEN

Vissa avvikelser kan endast konstateras med rätt utrustning. Ta vibrationer som exempel: Våra vibrationssensorer kan tillhandahålla pålitliga data och pålitliga jämförelser under lång tid.

NÄR OBJEKTET ÄR SVÅRT ATT NÅ

Vissa objekt är placerade på avlägsna ställen som är svåra att nå. Om proceduren för att nå dem kräver att man demonterar objekt eller klättrar upp högt kan våra sensorer spara omfattande arbete.

NÄR INSPEKTIONEN ÄR EN HÄLSO- ELLER SÄKERHETSRISK

Vissa objekt är placerade på platser där omfattande hälso- och säkerhetsutrustning krävs för säker åtkomst. Genom att installera sensorer i stället för att din underhållspersonal ska inspektera farliga objekt finns det goda möjligheter att öka säkerheten på arbetsplatsen.

VÅRA SENSORER KAN UPPTÄCKA:

 

Lufttryck

 

Temperatur

 

Vibrationer

 

Fuktighet

See full specifications

Kontakta oss så berättar vi merLadda ner ett teknisk whitepaper

IoT Whitepaper

Tekniskt dokument

Ladda ner vårt tekniska dokument om IoT-Sensorerna (på engelska).

 

New call-to-action