Skip to content

UNDERHÅLLSLEDNING

Ta kontroll över ditt underhåll med den här utbildningen. Lär dig de bästa metoderna för att planera arbetsorder och hantera oplanerade händelser, från den europeiska standarden till verkliga scenarier.

OM UTBILDNINGEN

I förra utbildningen lärde du dig hur du identifierar era arbetssätt för att ni ska få ett standardiserat sätt att hantera ärenden på. Tack vare det så kan du nu mäta ert underhåll och bli bättre. Hur du förbättrar kommer vi att gå igenom i den här utbildningen. Vi utgår från svenska standard och best practice för normalt förekommande planering. Men du kommer också få lära dig hur du kan planera för händelser som är oplanerbara. Allt för att du ska kunna ha full kontroll på ert underhåll och bästa resultat.

Utbildningen inleds med att prata om hur vi hanterar aktiviteter som behöver planeras, från ett förebyggande underhåll som ska återkomma varje månad till de större underhållsstoppen med alla dess frågor (vilka moment ska genomföras? behöver vi hyra in externa resurser? hur hanterar vi i så fall det? ska stoppet göras på en semester? varje semester?). Vi planerar aktiviteter som ska utföras flera månader innan det faktiska startdatumet, hanterar resurser och reservdelar.

Vi går igenom hur du kan planera för det som inte nödvändigtvis inträffar, men där det är viktigt att om det inträffar, så vet du vad som ska göras. Det kan vara en händelse som ett produktionsstopp (är maskinen prioriterad? behöver någon kontaktas? hur säkerställer vi att stoppen följs upp?) eller olycksfall (vem är skyddsombud? ska anhöriga kontaktas? försäkringsbolag?). Genom att ha vetskapen om att du har förberett de aktivitet som behöver göras, om något oväntat inträffar, så ökar du din känsla av kontroll.

När du vet hur du ska hantera alla era aktiviteter (även de som eventuellt kan inträffa!) så har det blivit dags att titta på vilka mål du vill ha för ert underhåll. För att hjälpa dig på traven så kommer vi att gå igenom hur vi sätter upp mål och hur vi kan använda MaintMaster som stöd. Vi kommer använda oss av den svenska standarden, SS EN 13306 och MaintMasters underhållshandbok när vi pratar om mål och nyckeltal.

För att komma fram till vilka steg vi måste ta för att nå ett mål så kommer vi använda oss av exemplet att minska det akut avhjälpande underhåll och öka det förebyggande. De steg som vi behöver ta för att nå vårt mål kommer vi att diskutera tillsammans, så när du kommer hem så kommer du kunna applicera stegen på vilket mål du än har, och MaintMaster kommer kunna vara ditt stöd för visualisering av hur bra det går.

Tillbaka till Akademin arrow_right_teal

 

NÄR OCH VAR?

  • Plats: Östsvenska handelskammaren, Linköping
  • Förkunskaper:
      System Introduktion
      MaintMaster som verktyg
  • Längd: 2 dagar
  • Tisdag 9 – 17
  • Onsdag 8 – 16
  • Pris: 9 900 SEK

KOMMANDE TILLFÄLLEN

Startdatum Slutdatum Plats
2024-09-24 2024-09-25 Linköping
2024-12-03 2024-12-04 Linköping

BOKA PLATS

Skicka mail till education@maintmaster.com med din förfrågan.
Eller ring +46 13 377 912