Skip to content

Wilkinson Sword fokuserar på digital transformation

"Anpassningsbarheten hos MaintMaster gör att vi kan driva digitaliseringen ännu längre. Med underhållssystemet kan vi snabbt och enkelt testa och implementera nya idéer för underhåll och andra avdelningar." 

Jan Roden

Wilkinson Sword, ett varumärke med en lång tradition som har spelat en central roll inom precisionstillverkning i 250 år, har sina rötter i tillverkningen av innovativa vapen och svärd innan de övergick till produktion av rakblad. Med en strävan efter funktionell excellens och en tradition och design som är djupt förankrad i företaget har Wilkinson Sword upplevt ett antal framsteg, alltid med en distinkt stil och samarbeten med några av de främsta formgivarna. Wilkinson Sword är ett stilfullt och banbrytande varumärke som förstår exakt vad dess kunder behöver och hur de vill uttrycka sig.

Genom att implementera MaintMaster strävade Wilkinson Sword efter att effektivisera sina verksamheter och öka effektiviteten samtidigt som man behöll den höga kvaliteten och den unika stilen som kännetecknar varumärket.

Från analog till digital - I sökandet efter lämplig underhållsmjukvara

Jan Roden, chef för montage underhåll på Wilkinson Sword och administratör för MaintMaster, insåg de utmaningar som företaget stod inför 2021. Den tidigare handskrivna dokumentationen av underhållsåtgärder ledde till ineffektiva processer, brist på transparens och svårigheter att utvärdera. Tillsammans med en annan kollega satte han som mål att lösa dessa problem och optimera underhållsprocesserna.

När Wilkinson Sword letade efter ett lämpligt underhållssystem lade man stor vikt vid att den befintliga arbetsmetoden skulle förbli oförändrad. Kravet var att reparationsorder exempelvis fortsatt skulle skrivas på ett problem-, orsak- och lösningsspecifikt sätt. Dessutom skulle det vara möjligt för mekanikerna på plats att se denna information digitalt istället för att slå upp den i en fysisk mapp. Ett annat krav var att systemet skulle kunna ge en översikt över vad som hade hänt tidigare.

"Den tidigare handskrivna dokumentationen av underhållsåtgärder ledde till ineffektiva processer, brist på transparens och svårigheter att utvärdera. Vi ville digitalisera vårt underhåll."

Jan Rodens kollega tog över sökandet efter lämpliga lösningar, främst genom internet. Bland de leverantörerna som fanns, hittade han MaintMaster. Beslutet att använda MaintMaster fattades slutligen på grund av flera avgörande faktorer. För det första erbjöd underhållssystemet en integrerad rapporteringsfunktion, vilket var en tydlig fördel jämfört med konkurrenterna. Detta gjorde att Wilkinson Sword kunde generera detaljerade rapporter och anpassa dem efter företagets individuella krav. Dessutom kunde meningsfulla utvärderingar och nyckeltal hämtas och presenteras för ledningen.

MaintMasters flexibilitet gjorde ett särskilt intryck. Detta var av stor vikt för företaget eftersom man verkar i en snabbrörlig miljö. MaintMasters anpassningsbarhet och flexibilitet var nyckelfaktorer i beslutet. Wilkinson Sword kunde därför försäkra sig om att programvaran skulle kunna hantera framtida förändringar och nya utmaningar.

"Vi var imponerade av MaintMasters flexibilitet, rapporterings- och analysfunktioner, vilket är anledningen till att vi valde det."

I februari 2021 påbörjade man utbildning och en gradvis införande av MaintMaster. Jan Roden spelade en avgörande roll som MaintMaster-administratör, och organiserade utbildningen samt såg till att all personal kunde använda programvaran effektivt. MaintMaster implementerades sedan fullt ut i augusti 2021.

Ökning av förebyggande underhåll trots många specialmaskiner

Tack vare MaintMaster kunde Wilkinson Sword uppnå betydande förbättringar i sina underhållsprocesser. Jan Roden och hans kollega var entusiastiska över resultaten, särskilt ökningen av andelen förebyggande underhåll från 3% till en anmärkningsvärd 10%. Detta var en betydande förbättring, särskilt med tanke på de många specialmaskinerna med individuella krav inom företaget. MaintMasters underhållssystem möjliggjorde mer förebyggande underhåll och hjälpte till att undvika oväntade driftstopp samt öka maskinens tillgänglighet.

Förebyggande underhåll planerades och genomfördes mer effektivt genom MaintMaster. Systemet gjorde det möjligt att skapa underhållsplaner och automatiskt skicka dem till de ansvariga medarbetarna. Som ett resultat genomfördes underhållsarbetet i tid, vilket ledde till en längre livslängd för maskinerna. Dessutom kunde potentiella problem upptäckas i ett tidigt skede och åtgärdas innan de ledde till större störningar. Detta hade en direkt påverkan på Wilkinson Swords produktivitet och övergripande effektivitet.

"Med hjälp av MaintMaster kunde vi öka våra förebyggande åtgärder från 3% till 10%. Ett mycket bra resultat för oss."

KPI:er, underhållsplanering och övervakning - komplett översikt med MaintMaster

Jan Roden, som MaintMaster-administratör, upptäckte ytterligare fördelar med programvaran för Wilkinson Sword. Genom att använda MaintMaster kunde företaget generera exakta mätvärden och data som behövdes för effektiva beslut. Jan Roden och hans kollegor kunde generera detaljerade rapporter och tillhandahålla relevant information till produktionschefen och VD:n. Den förbättrade kommunikationen och samarbetet mellan avdelningar bidrog till att öka effektiviteten och optimera resursanvändningen.

Genom att använda MaintMaster kunde underhållsarbetet planeras och organiseras bättre. Tiden som teknikerna spenderade på att skapa dokumentation minskades, eftersom all information registreras centralt och digitalt i programvaran och kan också nås via MaintMaster Mobil App. Detta gjorde att medarbetarna kunde använda sin tid mer effektivt och fokusera på själva underhålls- och reparationsarbetet. Dessutom accelererades felsökningen eftersom all relevant information var tillgänglig direkt. Den förbättrade dokumentationen och spårbarheten av underhållsarbetet gjorde det även möjligt för Wilkinson Sword att bättre följa lagkrav och standarder.

Som MaintMaster-administratör hade Jan Roden också möjlighet att anpassa programvaran efter företagets specifika krav och göra justeringar för att säkerställa en smidig integration i verksamheten. Detta gjorde att Wilkinson Sword kunde ha en skräddarsydd lösning som var optimalt anpassad till deras behov.

"Det är verkligen roligt att arbeta med underhållssystemet. Teknikerna är också nöjda och tycker att det är bra, att de inte längre behöver gå runt på fabriksområdet med penna och papper."

Lyckad optimering av underhåll med MaintMaster

Implementeringen av MaintMaster hos Wilkinson Sword har varit en framgång, till stor del på grund av Jan Rodens engagemang och ledarskap som chef för montage underhåll och MaintMaster-administratör. Genom att digitalisera och optimera underhållsprocesserna har företaget uppnått betydande förbättringar. Wilkinson Sword har ökat andelen förebyggande underhåll, förbättrat maskintillgängligheten och ökat den övergripande effektiviteten i underhållsprocesserna.

Den framgångsrika implementeringen av MaintMaster understryker programmets effektivitet och dess förmåga att erbjuda skräddarsydda lösningar för individuella underhållsbehov. Jan Roden och hans kollega kommer fortsätta att samarbeta nära MaintMaster för att kontinuerligt förbättra underhållsprocesserna och etablera Wilkinson Sword som ett innovativt och effektivt företag inom branschen. Med MaintMaster har företaget skapat en stabil grund för framtida tillväxt och hållbar framgång.

En viktig nästa steg är att involvera maskinoperatörerna mer i processen. För närvarande använder de fortfarande traditionella papperssedlar för sina kontroller och anteckningar. Företaget ser emellertid behovet av att digitalisera detta arbetssätt och integrera maskinoperatörerna i MaintMaster-systemet för att ytterligare förbättra effektiviteten och spårbarheten i hela produktionsprocessen.

"Anpassningsbarheten hos MaintMaster gör att vi kan driva digitaliseringen ännu längre. Med underhållssystemet kan vi snabbt och enkelt testa och implementera nya idéer för underhåll och andra avdelningar." 

SNABB FAKTA

Vem: Wilkinson Sword
Industri:
Tillverkningsindustrin
Anställda: 500 personer
Favorit funktioner: Analys och rapportering, Schemaläggning och Mobilt underhåll


30 dagar gratis testperiod

Ing krav, inget kreditkort

Boka En demo

Lär dig mer om systemet