MaintMaster blog - 12 februari 2019


Regler om ansvarig – MaintMaster support tip!

Regler om ansvarig – MaintMaster support tip!

Etiketter: ,

Känner du också igen dig i att listan på ansvariga blir väldigt lång när du beställer ett jobb? Du är inte ensam om det. Ett bekymmer för många är att man inte vet vem man ska skicka jobbet till. För många kan det till och med vara så att vem som ska bli ansvarig styrs av parametrar som tid på dygnet, vilken maskin, vilken prioritet jobbet har, osv. Som tur är kan du med hjälp av funktionen Regler om ansvarig ställa in vem som ska bli ansvarig baserat på valen beställaren gör, så att beställaren själv inte behöver tänka på det!

För att hitta denna funktion går man in på Inställningar-Systeminställningar-Regler om ansvariga. Här kan man sätta upp regler som t.ex. gör Skiftgruppen ansvarig för Felanmälningar på helger, att skyddsombud blir ansvarig för tillbudsärenden osv. Listan sorteras i den turordning man önskar att tilldelningen av ansvarig ska ske.

Exempel:
Jag som administratör vill att alla jobb som beställs med kategori Felanmälan eller Beställning ska gruppen Mekaniker bli ansvarig för, ingen annan. Jag gör då så här:

  1. Klickar på Lägg till nere i högra hörnet, ett nytt fönster öppnas
  2. I fältet Föreslå ansvarig så sätter jag gruppen Mekaniker
  3. På fliken Jobbkategorier bockar jag ur rutan Valfri kategori eftersom jag bara vill att gruppen bara ska bli ansvarig för Felanmälan eller Beställning
  4. Jag bockar i rutorna för Felanmälan eller Beställning
  5. Eftersom jobb av dessa kategorier bara ska skickas till gruppen Mekaniker måste även rutan Bearbeta inte efterföljande regler bockas i. Det betyder att om kravet uppfylls så kommer inte reglerna nedanför i listan att följas, om det finns flera regler.

När du gjort som jag så är det enkelt att testa så det fungerar enligt önskemål. Beställ ett jobb med kategori Felanmälan eller Beställning så kommer du märka att man inte behöver ange ansvarig 🙂

Välkommen att kontakta mig eller mitt team om du har frågor.

/ Erik Söderberg