Cloetta

Cloetta

“Underhåll ska vara enkelt”

Mycket har hänt sedan Mikael Andersson började på Cloetta 2010. En resa som började med att insourcea underhållet och att ta steg mot att göra arbetet så enkelt som möjligt.

– Det basala i arbetet med underhåll behöver vara enkelt, säger Mikael Andersson, underhållschef på Cloetta. Det ska vara enkelt att mata in arbetsorder, att mata in data och att få ut data. Framför allt ska det vara enkelt för teknikerna. Mycket arbete är praktiskt och behöver gå snabbt, fortsätter Mikael.

Fina siffror
Resan Cloetta har gjort fram till nu har inte varit spikrak men det finns glädjande siffror som visar att verksamheten är på rätt väg. Sedan 2010 har underhållskostnader sjunkit med 25% samtidigt som produktionsvolymen ökat med 25%. Det akuta underhållet har minskat från 44% till 25%. Siffror som uppnåtts tack vare många olika insatser.

– Grunden är att alla vet vad de behöver göra. Det finns flera orsaker till att vi har kommit dit vi är idag. Man ska ha respekt för att saker tar tid också, man kan inte göra allt på en dag, säger Mikael. Även om mycket är gjort finns en hel del kvar att göra. Rutiner finns men allt är inte igång än, det sker saker vi behöver lära oss av ständigt och vi jobbar hårt för att hitta sätt att undvika att samma problem dyker upp mer än en gång, säger Mikael.

Underhållshandboken
Ett verktyg i förbättringsarbetet är underhållshandboken som är framtagen enligt SSEN 13306 – Europastandarden för arbete med underhåll. Boken delades ut på en aktivitetsdag och används även som introduktionsmaterial för anställda.

– Boken är ett led i att ha något som funkar i det dagliga arbetet. Den tjänar som vår bibel när det gäller förbättring av driftsäkerhet, säger Mikael.

Cloetta arbetar ständigt för att underlätta och utveckla underhållsarbetet, b l a har arbetet med reservdelshanteringen kommit långt. Tillsammans med en underleverantör har Cloetta lagt upp ett driftsförråd för förnödenheter, något som gett förrådssidan tid att arbeta med annat.

Ett pitstopförfarande för utvalda anläggningar är äntligen på plats som skapar ökade möjligheter för planerade stopp och förbättrande underhåll.

Tydliga roller, och standardiserat arbete är faktorer som inneburit ökade möjligheter att arbeta strategiskt med förbättrande och förebyggande underhåll. Tidigare fanns det mer inhyrd personal, idag gör organisationen fler saker rätt och har därför inte samma behov av inhyrd personal.

– Ett långsiktigt, strukturerat arbete kan inte annat än ge resultat, avslutar Mikael och betonar vikten av att låta saker och ting få ta tid.

www.cloetta.se