FordonsGas

FordonsGas

“Vi har koll på läget. MaintMaster ger oss kontroll”

FordonsGas Sverige driver och bygger tankstationer för komprimerad och flytande metangas. Gasen används som drivmedel till bilar, lätta lastbilar och även till bussar, sopbilar och tyngre lastbilar.

Företaget arbetar aktivt med att gasen ska innehålla en så hög andel lokalproducerad, förnybar gas som möjligt, så kallad biogas. För de kunder som önskar går det att teckna avtal om 100% biogas, vilket FordonsGas kallar Grön 100. Utifrån tankad volym tillför FordonsGas biogas till sitt nät av tankstationer.

Biogasen har många fördelar förutom en avsevärd minskning av koldioxid och hälsoskadliga ämnen. Eftersom biogas utvinns ur biologiskt material såsom matavfall och avloppsslam sluts kretsloppet och Carl-Magnus Olsson, teknisk support på FordonsGas, är fascinerad över hur det går till i praktiken:
– Våra leverantörer tar hand om det som ska ruttna, mat som vi slänger och annat avfall, samlar ihop och processar det. Vi tar hand om gasen, och restprodukterna som blir kvar efteråt fungerar perfekt som gödsel till ny mat och nya grödor.

 

MaintMaster är lätt att utveckla
2003 var det dags för företaget att ta ett helhetsgrepp om servicen ute på deras tankstationer. De började sondera terrängen efter ett system och valet föll på föregångaren till MaintMaster, Aretics T7 (mer känt som Tekla). De har använt MaintMaster sedan november 2016.
– Vi har koll på läget. MaintMaster ger oss kontroll och jag gillar att vi själva kan utveckla systemet och ändra så det passar vårt arbetssätt, säger Jonas Eliasson, servicechef på Fordonsgas.
– MaintMaster är väldigt lätt att administrera och ändra, så ibland behöver man snarare bli bromsad än pushad när man vill göra ändringar i systemet. Det är där Carl-Magnus kommer in som vår administratör, fortsätter han.

 

Underhållsstandarden gjorde skillnad
För FordonsGas har utmaningen varit att skapa en förståelse för varför det är viktigt att rapportera in fel och brister, och åtgärder som man gjort. Med hjälp av underhållsstandarden, SS-EN13306 så fick de något att luta sig mot och att förklara vad underhåll är och varför det behövs, blev lättare.
Jonas berättar,
– Naturligtvis så måste vi förstå underhåll. Att ha en standard som är europeisk gör att vi känner oss trygga med att förmedla den. På det sätt som vi jobbar med underhåll är inte unikt för FordonsGas, det är inget som vår ledning har hittat på, utan det är en standard som används i större delen av Europa.
och Carl-Magnus fyller i,
-Att luta sig mot standarden för underhåll ger oss trygghet och tillsammans med MaintMaster så får vi kontrollen som vi vill ha.

 

Faktaruta:

  • FordonsGas är Svanenmärkta
  • På 3 kg matavfall kan du komma ca 6 kilometer med gas.
  • Fordonsgas minskar miljö- och hälsoskadliga utsläpp med 80-90% jämfört med bensin & diesel

Läs mer om FordonsGas: https://www.fordonsgas.se/