MaintMaster blog - 7 augusti 2019


Varför MaintMaster?

Varför MaintMaster?

Vi tror att kraften i ett underhållssystem kommer när det verkligen används. Och för att kunna användas, måste det vara tillräckligt flexibelt att anpassa till alla dina behov. Det är ganska ovanligt i vår verksamhet att en leverantör litar på sina användare och litar på dem vet vad som behövs och som gör verktyget för att uppnå allt, tillgängligt för användarna. Våra konkurrenter kräver konsulter eller programmerare som tolkar dina mål och visioner och sedan implementerar de sin förståelse i ditt system. På MaintMaster vill vi att du ska kunna göra anpassningen, konfigurationen, själv.

Du vill ha något annorlunda i ditt system och tänker på en möjlig lösning. Då testar du helt enkelt dina idéer direkt! Inom några minuter finner du att du behöver lite mer, och gör några fler ändringar. Inom den första timmen har du försökt med fyra olika lösningar och är redo att prata med ditt team. Innan dagen är över har du diskuterat lösningarna, testat dem i verkligheten, i MaintMaster, och implementerat den bästa för din organisation. Vid morgonmötet nästa dag presenterar du stolt ett bättre sätt att arbeta i ditt MaintMaster-system.

Förutom att vara en rolig, billig och snabb process, kommer du sannolikt att inspirera ditt team till att göra detsamma, för att förbättra hur ni jobbar. Det resulterar i ett system som alla använder.
Det är bara när ett system används, som det ger värde till din organisation. Vi tror att vårt sätt att arbeta för hög användning är bäst, både för vår och din verksamhet.

Här är våra fokusområden för MaintMaster:
Underhåll. Det är naturligtvis vårt främsta fokus. Vi vill vara det bästa valet för alla underhållsavdelningar, alla tekniker och alla underhållsansvariga. För att vara det måste vårt system hantera allt som en underhållsavdelning behöver för att hantera verksamheten.

Processer. Ett vanligt misstag är att det finns en gemensam underhållsprocess. Det finns det inte. Däremot finns det många olika rutiner och arbetsflöden som alla behöver stöd för att vara lätta att arbeta med. Den exakta statusen, nästa åtgärd och aktiviteter är inte något du borde hålla i ditt huvud, det är något som systemet ska supporta dig med.

Business Intelligence. Att fatta beslut borde inte vara svårt, problemet är ofta bristen på beslutsstöd, bristen på information som du kan titta på från olika vinklar. Även om det här låter som fina rapporter eller diagram, börjar allt med användning. Om du inte får de uppgifter du behöver, kommer du förmodligen ta ett dåligt beslut.

Samverkan. Underhåll är en viktig del av en fabrik, men inte den enda. Hur kan vi förbättra samarbetet mellan avdelningar? Vi vill inkludera alla i det långsiktiga underhållet, i livscykelhanteringen för tillgångar, för att förbättra prestanda och minska risker och kostnader.

Digitalisering. Det är så mycket lättare att söka, dra slutsatser och validera rutiner om de skapas, hanteras och lagras digitalt, än på papper. En viktig del av både underhållsarbete och hälsa, miljö och säkerhet rör inspektioner, ett område där digitalisering blir allt viktigare.

Rörlighet. Funktioner som du behöver i MaintMaster ska göras tillgängliga så enkelt som möjligt, när och var du behöver det. Mobilitetsfokuset betyder inte nödvändigtvis en app till din smartphone, vi har mer fokus på våra användares förmåga att vara mobila och att fortfarande ha ett användarvänligt sätt att utföra sina uppgifter på.

Standarder. Med hjälp av de standarder som finns tillgängliga för underhåll gör vi det enkelt att följa dessa. Alltid pragmatiskt, de måste fungera i vardagen. Men vi sparar mycket när du inte längre behöver diskutera terminologi och definitioner. Vi använder dem bara för att skapa resultat.

Datasäkerhet. Att flytta till molntjänster drivs av datasäkerhetsbehov och det är en viktig del av allt vi gör. För att hjälpa dig behöver vi tjäna ditt förtroende.