Skip to content
Utmärkt underhåll

5 strategier för bättre samarbete mellan underhåll och produktion

(för förbättrad produktivitet och OEE)

Tillverkning idag kan vara utmanande med låga marginaler då är samarbete mellan underhålls- och produktionsavdelningar är avgörande för att optimera driften, minska stilleståndstiden och i slutändan uppnå högre produktivitetsnivåer och övergripande utrustningseffektivitet (OEE).

Det är viktigt att skapa smidiga sätt att kommunicera så att operatörer snabbt kan rapportera fel som kan leda till stillestånd. Samtidigt gör detaljerade arbetsordrar med tydlig information om risker och potentiella problem det enklare för underhåll att agera effektivt.

Utifrån våra erfarenheter har vi hittat fem nyckelstrategier för att främja närmare samarbete mellan produktion och underhåll, och hur denna synergi kan leda till påtagliga förbättringar av produktivitet och OEE:

 

1. Tidsoptimering

Ett bra samarbete mellan underhåll och produktion kan ge betydande tidsbesparingar. Genom att strategiskt delegera förebyggande uppgifter som smörjning och rengöring till produktionsoperatörer kan underhållsteam frigöra kritisk tid för komplexa reparationer och proaktivt underhåll. Detta proaktiva tillvägagångssätt resulterar i färre oplanerade stopp, maximerar maskinens drifttid, ökar den totala produktionsproduktionen och förbättrad OEE-tillgänglighet.

 

2. Ökad kunskap om utrustning

Genom dagliga dialoger med underhållsavdelningen får produktionsavdelningen en djupare förståelse för den utrustning de arbetar med, vilket ökar kunskapen om potentiella utrustningsfel. En tydligt dokumentation med bilder och manualer lätt tillgängliga för bättrar detta avsevärt.

Att ha en bättre förståelse för utrustningen ökar också möjligheten att ge en detaljerad beskrivning i arbetsordern av vad som kan vara grundorsaken. Denna ökade kunskap omsätts i mer detaljerade arbetsbeskrivningar, snabbare felsökning och förbättrad maskinprestanda - en viktig bidragande orsak till högre OEE-prestanda.

 

3. Förenkla kommunikationen genom ett gemensamt språk

När produktion och underhåll delar ett gemensamt språk blir kommunikationen tydlig och effektiv. Det bryter ner silos och gör det möjligt för båda teamen att lokalisera problem och diskutera lösningar effektivt. Denna delade förståelse främjar en samarbetsvillig "vi är i detta tillsammans"-attityd som fokuserar på det gemensamma målet d.v.s att maximera tillgångarnas tillförlitlighet och produktionsresultat, och har en direkt inverkan på OEE-kvaliteten.

 

4. Prioritera förebyggande underhåll

Den detaljerade kunskapen som produktionsavdelningen ger underhållsteamet möjliggör en strategisk förändring mot förebyggande underhåll. Detta proaktiva tillvägagångssätt minimerar oväntade stopp och den inverkan de har på produktionen.

Genom att arbeta inom ett gemensamt system får produktionen insyn i planerat underhåll. Detta främjar större flexibilitet eftersom verksamheten proaktivt kan anpassa sig kring planerad driftstopp, vilket minimerar störningar som negativt påverkar OEE.

 

5. Effektiv resursallokering

Ett nära samarbete mellan produktion och underhåll möjliggör strategisk resurshantering. Genom att förstå produktionsprioriteringar kan underhåll schemalägga kritiska uppgifter när produktionen är låg, vilket minimerar störningar och maximerar produktionen. Ett gemensamt underhållssystem som är byggt för både underhåll och produktionens förutsättningar förbättrar denna process genom att ge realtidssynlighet och datadrivet beslutsfattande.

 

Samarbete för framgång

Dessa fem strategier ger en solid grund för ett strömlinjeformat, effektivt samarbete mellan produktion och underhåll. Att bygga en gemensam förståelse genom öppen kommunikation och datatransparens är viktigt.

Ett robust underhållssystem fungerar som det centrala navet för denna kunskapsdelning. Ge produktionen tillgång till relevant underhållsinformation och du skapar ett proaktivt team fokuserat på att optimera produktiviteten, minska stilleståndstiden och förbättra resultatet.

För att ytterligare förbättra samarbetet och frigöra OEEs fulla potential, överväg att utforska dedikerade mjukvarulösningar som OEEsystems. Dessa plattformar ger tillverkare möjlighet att fatta datadrivna beslut och kontinuerligt förbättra sin verksamhet.


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 dagars gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet