Skip to content
Utmärkt underhåll

Underhåll enligt Europeisk standard

Underhållsorganisationens huvudmål är alltid att förbättra tillgängligheten. Det innebär att maskinerna ska fortsätta att fungera som förväntat under planerad drift. För att lyckas kräver underhållsorganisationen en tydlig vision och strategi med fastställda rutiner och mål. Här ger Mikael Andersson, projektledare på MaintMaster, några tips på hur du bygger upp ditt arbete genom den europeiska standaren EN 13306:2017 för att säkerställa ett stabilt och hållbart arbetssätt till din underhållsorganisation.

Mikael började arbeta på MaintMaster 2015 och har mer än 15 års erfarenhet som underhållschef och 15 år som underhållstekniker. Mikael kom till oss från Cloetta där han genomförde en rad framgångsrika projekt som resulterade i en sänkning av underhållskostnaderna med 26 % och en drop-in akut underhåll från 50 % till 18 %. Även produktionsvolymerna ökade under samma period med en ökning på 27 %. Enligt Mikael var en av anledningarna till framgångarna på Cloetta att arbetet utformats utifrån en metodik och struktur som följer europeiska standarder för underhåll.

Vad innebär ett standardiserat arbetssätt?

Genom att arbeta i enlighet med en standard skapar du möjligheter att arbeta strukturerat och sammanhållet. Det finns vanligtvis en mängd olika definitioner och förklaringar till de olika termerna inom underhåll och förklaringar varierar ofta med faktorer som bransch och nivå i organisationen.

För en underhållsingenjör som utför en praktisk underhållsuppgift kan termen underhåll innebära att en koppling mellan motor och pump ersätts, medan det för någon i ledningen kan vara förknippat med ett verktyg för att förbättra kvaliteten på utbytet, produktiviteten och lönsamheten. För att undvika missförstånd är det därför bra att tillämpa standardbegrepp.

Följande standarder för underhåll anger de allmänna termerna och definitionerna för teknik-, administrations- och förvaltningsområdena inom underhåll:

EN-13306 Underhållsterminologi

EN-13460 Dokument för underhåll

EN-15341 Maintenance Key Performance Indicators

Börja med att skapa en tydlig uppsättning mål för att förbättra driftsäkerheten för en anläggning, d.v.s. att fungera som förväntat under planerad verksamhet, organisationen behöver utveckla en tydlig vision om vad den vill uppnå med sitt underhåll och formulera en strategi för hur ta dig dit. En underhållsvision ska självklart stödja företagets övergripande vision och långsiktiga mål som organisationen aktivt behöver arbeta mot för att säkerställa en ökad driftsäkerhet. Strategi är en plan för hur organisationen ska uppnå denna vision, medan policyn är en avsiktsförklaring och en riktlinje för att reglera beslut och nå önskade mål.

”Ett exempel på en underhållsstrategi kan vara att uppnå en effektivare produktion genom förebyggande och tillståndsbaserat underhåll. Det är viktigt att du som en del av ditt dagliga arbete även fokuserar på långsiktiga faktorer såsom grundorsaksanalyser inom korrigerande underhåll för att på sikt öka planeringsnivån och därigenom säkerställa ett kostnadseffektivt underhåll.”

Användbara nyckeltal

För en effektiv ledning av underhållsverksamheten är det viktigt att mäta vad vi gör, hur mycket vi gör och hur bra vi gör det. För att detta ska vara möjligt måste du identifiera några nyckeltal. Standarden identifierar 71 nyckeltal som definieras i tre olika kategorier: finansiella, tekniska och organisatoriska indikatorer.

Bilden nedan visar exempel på några av de olika nyckeltal som finns tillgängliga och de externa och interna faktorer som har en inverkan på utförandet av underhållet och därmed även de tre nyckelprestandakategorierna.

När du har bestämt vilka nyckeltal du vill tillämpa är det viktigt att använda de indikatorer som tillför värde till underhållsaktiviteter och visar framsteg över tid. Välj en övergripande nyckelprestandaindikator för vart och ett av följande områden, finansiellt, tekniskt och organisatoriskt, och indikatorer som all personal kan relatera till. Utöka sedan nivån på nyckeltal med tiden när du har uppnått en solid grund i din organisation.

Implementera europeiska standarder i underhållssystemet. När du väl har bestämt dig för dina mål, strategier och arbetssätt är det viktigt att strukturen i underhållssystemet följer samma röda tråd. Se till att namnen på kategorierna följer standarden och att platsobjektstrukturen i CMMS är välstrukturerad. Därmed säkerställer du att arbetet följer standarden och du kan snabbt och enkelt följa och utvärdera ditt arbete.

Underhållshandboken

MaintMaster har tagit fram en manual för praktisk vägledning och ett användbart verktyg för ditt dagliga underhållsarbete.

 

Så här bygger du ett hållbart underhållsarbete steg för steg:

  1. Utveckla en tydlig vision och strategi för ditt arbete. Vad vill du uppnå och hur planerar du att nå dit?
  2. Skapa en organisationsstruktur som stödjer ditt arbete mot målet.
  3. Bestäm dig för de nyckeltal du behöver för att mäta dig mot och gör kontinuerliga uppföljningar av dessa.
  4. Gör en verksamhetsplan. Analysera och bestäm vilka förändringar som krävs i din verksamhet för kort- och långsiktiga aktiviteter. Det är viktigt att affärsplanen överensstämmer med företagets övergripande mål.
  5. Implementera europeiska standarder i underhållssystemet.

Boka en demo

 


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 dagars gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet