Skip to content
Utmärkt underhåll

Avslutskoder & grundorsaker för smörjning

När något går sönder utreder vi. Vi plockar isär, rengör och smörjer enligt rutin. Vi tror att vi har gjort allt för att förebygga slitage, men att smörja innebär inte bara att se till att det finns olja eller fett på rätt ställe. Det ska också vara rätt mängd med rätt typ.

Fyller vi med för mycket fett i ett lager som snurrar med högt varv kan det gå varmt, med ett haveri som följd. Fettet kan alltså vara korrekt men mängden fel. Samma sak om vi byter fett. Vissa typer kan inte blandas, utan de kan stelna och varmgång blir resultatet.

Avslutskoder & grundorsaker för smörjning

För att komma till rätta med problem och kunna analysera grundorsaker är historik ofta ett värdefullt verktyg. För att möjliggöra analys är det viktigt att man har skapat struktur för sitt sätt att rapportera och att alla är införstådda med varför man rapporterar och hur. I ett underhållssystem vill vi såklart kunna följa fel så att vi kan hitta grundorsaker. I MaintMaster använder vi avslutskodsgrupper och avslutskoder för detta.

Att skapa avslutskoder för att hitta exakt den enskilda orsaken för varje jobb är inte att rekommendera. I många fall räcker det med några färre övergripande koder för att komma långt i analyser. Utrustning och frekvens på jobb man gör, tillsammans med bra avslutskoder är tillräckligt för att hitta grundorsaker eller åtminstone få hjälp på vägen.

Låt oss fortsätta att använda slitage som exempel.

Grundorsaken till ett slitage kan t ex vara:

Bristande rengöring

 • Hur ser smörjstället ut?
 • Är det mycket fett utvändigt som samlar damm och smuts? Det blir en slippasta som kan förstöra lagret.

Bristande/felaktigt smörjning

 • Är smörjstället torrt?
 • Mycket fett som trängt ut ur lagret?
 • Finns det mycket stelnat fett utvändigt eller i lagret?
 • Har man blandat fettyper?

Förväntat slitage

 • Kanske det tuffaste att konstatera. Ett lager under optimala förhållanden håller mycket länge.

Och dessa tre:

 • Bristande rengöring,
 • Bristande/felaktig smörjning
 • Förväntat slitage

Dessa är tre grundorsaker som fungerar utmärkt som avslutskoder i ett CMMS som MaintMaster.

Och du behöver inte göra det svårare än så. Vår erfarenhet är nämligen att många tror att fler avslutskoder är lika med mer korrekt statistik. Det stämmer sällan.

Istället har vi sett att statistiken blir svårare att använda. Många koder misstolkas och överlappar varandra och gör att användaren får svårt att välja, och därför kommer hen hitta sina ”favoriter” och nästan uteslutande välja dessa vid rapportering. Din statistik kommer därför inte bli bättre.

Vår rekommendation:

 1. Diskutera och besluta vilka avslutskoder som är relevanta för er verksamhet, hitta er lägsta nivå och börja enkelt
 2. Beskriv vad varje avslutskod betyder och när den ska användas, illustrera gärna med fotoexempel
 3. Se till att regelbundet prata om era avslutskoder, förändra vid behov
 4. Kommunicera och utbilda så alla förstår era koder
 5. Diskutera kontinuerligt analyser med hela gruppen, det ökar förståelsen för användandet av avslutskoder och kommer på sikt ge en mer korrekt statistik
 6. Våga utvärdera koderna och förändra när behovet finns

För statistik, uppföljning och möjligheten att bli bättre så är det viktigt att alla förstår avslutskoder.

Lycka till med era analyser!


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet