Skip to content
Utmärkt underhåll

Skapa en driftsäker organisation

På MaintMaster är vi övertygade om att en oerhört viktig del i att uppnå ett effektivt underhåll är att ha kontroll. Allt vi gör är tänkt att hjälpa dig att skapa kontroll i din vardag. Självklart gäller det även din organisation. Troligtvis har du, i din roll som ansvarig för en organisation, insett att ditt jobb är att få din organisation att leverera. Ditt arbete mäts utifrån vad organisationen gör/presterar.

Har du kontroll över din organisation? Vet du vad de kan? Får de göra det de kan? Gör de rätt saker? Tar de eget ansvar? Vad händer när någon blir sjuk? Lars Johansson, Operativ Chef på MaintMaster, med en bakgrund inom det militära, har en god inblick i hur man skapar en driftsäker organisation. Här ger han sina tips!

Har du en driftsäker organisation?

Högst sannolikt ska inte DU lösa eller hantera allt som dyker upp, du har en organisation som ska göra det. Oavsett hur stor den är, så är det organisationen som ska kunna hantera det dagliga. Det är den som ska kunna lösa problem. Organisationen ska kunna hantera om någon blir sjuk. Den är enheten, eller verktyget om du vill.

Med militärens arbetssätt som förebild

Ett tydligt exempel på en organisation som kan lösa det dagliga, lösa uppkomna problem och kan hantera ett stort bortfall av personal, är den militära organisationen. Oavsett nationalitet så är grundtanken densamma. Organisationen, oavsett storlek, ska kunna lösa en mängd uppgifter även om delar av styrkan går förlorad. Lars förklarar:

– Efter att du är utbildad och tränad i din befattning inom det militära så blir du också tränad/utbildad i sidofunktioner. Du blir även tränad/utbildad i det som sker på en nivå högre än du är. Det är organisationen själv som ansvarar för träningen och den är en naturlig del av det dagliga arbetet. På så sätt arbetar de kontinuerligt mot att skapa en så driftsäker organisation som möjligt.

Genom att titta på vad cheferna i militära organisationer gör på olika nivåer kan du också få idéer och tankar om hur stor andel av tiden du ska vara direkt inblandad i verksamheten och hur stor andel som du egentligen ska lägga på att planera, leda osv. En rimlig målsättning för en underhållsorganisation kan se ut så här:

 • En underhållschef ska ha 15 – 20 % av sin tid ute i verksamheten
 • En mellanchef/försteman ska ha 40 – 50 % av sin tid ute i verksamheten
 • En tekniker 80 – 90 % av sin tid ute i verksamheten

Att skapa en driftsäker organisation

Utan att gå in på exakt vad som ska göras eller hur det ska göras så går det att fokusera på varför. Vad är det vi vill uppnå? Vad händer om du tänker driftsäkerhet när det gäller personalen? Att få din organisation så driftsäker som möjligt?

I klartext kan det innebära att du ska försöka göra dig själv överflödig, att göra organisationen så självgående som möjligt. Genom att ha fokus på att skapa en driftsäker organisation så kommer det att genomsyra din vardag, det kommer att ge dig en inriktning i en mängd situationer och det kommer även att ge dig ett tydligt ledarskap.

Helt plötsligt blir det självklart att delegera ansvar och befogenheter, det blir också självklart att personalen ska lära av varandra. Att t.ex:

 • Operatörer ska vara med när tekniker reparerar eller byter ut något
 • Att ge tekniker berednings och planeringsansvar
 • Att du roterar personalen på de olika maskinerna eller linorna
 • Utse mentorer, El-mentor, specifik lina eller maskin etc
 • Personalen är delaktighet i rekrytering av nya kollegor

Det blir också tydligt att uppmuntra de som vill växa i sin roll, du kan t.ex. se till att initiativ och ansvar avspeglas i den lokala lönetilldelningen.

Avslutningsvis lägger Lars till:

– Listan och ordningen på vad som kan göras eller hur det kan/ska göras kan göras väldigt lång och detaljerad. Mitt budskap är att listan blir din egen och den blir ganska självklar för dig när du
vet varför: Du vill ha en driftsäker organisation.

Exempel på vad en driftsäker organisation kan innebära:

 • Naturlig och självklar utveckling av personalen
 • En självgående organisation inriktad mot lösningar
 • Redundans
 • Beredskap att möta det oförutsedda
 • Att sätta som mål att göra sig själv överflödig

what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet