Skip to content
Tips & Tricks

Ordning i förrådet

En grundförutsättning för ett väl fungerande förråd är god ordning och då inte bara i sina hyllor och skåp utan även i systemet. På de ställen där man har god ordning har man jobbat med ett antal punkter för att uppnå detta. Det är:

 • Rutiner
 • Uttag
 • Inventering
 • Teknik
 • 5S

Rutiner

Det absolut viktigaste för att ha god ordning är att se till att man har väl fungerande rutiner, dvs arbetssätt som alla är insatta i och följer. Om rutin inte finns, skapa en första version. Se till att berörda är insatta i hur den fungerar. Underhåll och utveckla rutinen efterhand som ni utvecklas.

Uttag

Se till att uttag sköts. Det är det absolut viktigaste för att få god ordning på ert förråd. Hamnar man i en situation där material plockas utan att registreras kommer man snabbt att tappa kontrollen och ordningen på förrådet. Oerhört viktigt att alla medarbetare förstår vad det innebär om man inte registrerar alla uttag. Systemet kommer inte att fungera som tänkt och kommer inte signalera när det är dags att beställa hem artiklar, vilket ökar risken för att vi står utan kritiska delar, med följden att vi får onödigt långa stillestånd.

Inventering

Inventering bör genomföras regelbundet för att få kontroll på vad och var artiklar finns. Inventeringar kan göras antingen genom att man inventerar hela förrådet på en och samma gång eller så delar man upp sitt förråd och gör inventeringen sektion för sektion.

Teknik

Ta hjälp av teknik för att underlätta att hålla ordning på förrådet. Det finns en mängd tekniska hjälpmedel att ta till för att underlätta att hålla ordning och reda. Jag ger exempel på två olika:

 1. Scanners – Genom att scanna av information blir risken för fel mindre än om man ska manuellt skriva in information. Det spar även tid då det går fortare att scanna än att mata in information manuellt.
 2. Hissautomat – 1.Med en hissautomat får man förutom en bättre ordning och även ett optimalt utnyttjande av yta. En hissautomat kräver inte stor golvyta men medger enorma lagringsmöjligheter. Ur ett ordningsperspektiv är dessa utmärkta då det går att styra så att den som ska hämta material måste registrera uttaget, på så sätt vet vi vad och hur mycket som tas ut.

5S

Ett mycket kraftfullt, men enkelt verktyg man kan använda för att få, och bibehålla, en god ordning och reda är 5S. De flesta har säkert kommit i kontakt med denna metod. De 5 S:en står för:

 • SEIRI, sortera
 • SEITON, systematisera
 • SEISOU, städa och rengör
 • SEIKETSU, se till
 • SHITSUKE, standardisera

Genom att systematiskt arbeta sig igenom dessa steg så kommer man få en god ordning samt ett bra verktyg att bibehålla denna.

Här kan du läsa mer:
LEAN
Reservdelsstyrning


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 Dagars gratis test period

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet