Skip to content
Utmärkt underhåll

5 anledningar till varför livet som underhållschef är svårt (och hur man gör det enklare)

Som underhållschef är du ryggraden som ser till att allt fungerar. Men din roll bakom kulisserna innebär påfrestningar som utomstående sällan förstår. Låt oss ta en närmare titt på de fem största utmaningarna och vad som gör dem så svåra att övervinna:

1. ”Du är expert på allt... Eller hur?

Du är inte bara ansvarig för människor, du är ansvarig för komplexa system. Från invecklade maskiner med specifika brister till det ständigt föränderliga landskapet av säkerhetsföreskrifter och följa standarden. Den kunskap du behöver är omfattande och ofta teknisk. Det är omöjligt att vara en expert på allt, särskilt när ny teknik och komplex utrustning kommer in i din anläggning.

Så här tar du dig an denna utmaning:

 • Prioritera kompetensutveckling: Fokusera utbildningen på din viktiga utrustning och system. Om hydraulik är ett återkommande problem ska du fokusera på det.

 • Utnyttja specialiserade nätverk: Gå med i forum eller branschgrupper som fokuserar på din nisch. Där hittar du värdefulla råd för de unika maskiner eller system som du hanterar.

 • Skapa interna experter: Kan du ge en duktig tekniker befogenhet att specialisera sig på ett problemområde? Tveka inte, detta kommer att frigöra tid för dig och utveckla ditt team.

2. När förväntningarna inte stämmer överens med verkligheten

Din uppgift är att maximera drifttiden och tillgångarnas livslängd, samtidigt som du minimerar olyckor och miljöpåverkan. Men den tid, de verktyg och den budget du har till ditt förfogande motsvarar inte alltid dessa högt ställda mål. Du ombeds göra det omöjliga, och den ständiga kampen sliter ut dig.

Så här tar du dig an denna utmaning:

 • Tala ledningens språk: Fokusera på de KPI:er som är viktiga för dem: drifttid, tillgångarnas livslängd, minskad oplanerad stilleståndstid osv.

 • Visa, inte bara berätta: Använd ditt underhållssystem eller spårningsverktyg för att visualisera effekterna av en för liten budget. ”Den här maskinen går sönder två gånger i månaden och kostar oss X timmars produktion” är mer kraftfullt än ”Vi behöver mer pengar”.

 • Föreslå lösningar i etapper: Kan hela projektet brytas ned i mindre delar med mätbar avkastning på investeringen i varje steg? Det här kan vara lättare att förstå om det är en stor fråga.

3. Balansera budgeten

Du vet att åldrande haverikänslig utrustning är en tickande bomb. En nyare och mer effektivare modell skulle minska stilleståndstiden och energikostnaderna på sikt. Men problemet? Att säkra finansieringen är en kamp i uppförsbacke, särskilt när det konkurrerar med projekt som direkt påverkar slutresultatet. Du måste kunna förutse framtiden och vara en ekonomisk trollkarl för att kunna motivera varje krona som läggs på underhåll.

Så här tar du dig an denna utmaning:

 • Beräkna den totala kostnaden (Total Cost of Ownership, TOC): Inkludera inte bara inköpspriset utan även energibesparingar, minskade arbetskostnader för reparationer och den potentiella effekten av driftstopp när du argumenterar för din sak.

 • Lyft fram risken med passivitet: Hur kommer ytterligare haverier att påverka produktionsscheman, kundservice eller till och med säkerheten? Ibland handlar kostnaden om mer än kronor och ören.

 • Utforska finansieringsalternativ: Kan leasing, del betalningar eller avdrag för enegieffektivitet göra dessa uppgraderingar mer genomförbara?

4. Fast i det förflutna med pappersarbete

Föråldrade system håller dig tillbaka. Kritisk information försvinner i handskrivna anteckningar, manualer för utrustning ligger begravda i dammiga skåp och det är en huvudvärk att försöka tyda gamla kalkylblad som spårar underhållsscheman. Detta kaos leder till missförstånd, missade FU-aktiviteter och en ständig känsla av att ligga ett steg efter.

Så här tar du dig an denna utmaning:

 • Fokusera på uppgraderingar med stor inverkan: Kan du börja med att digitalisera dina scheman för förebyggande underhåll (FU) först? Detta ger ofta den snabbaste avkastningen på investeringen.

 • Utnyttja ditt underhållssystem: Använd de inbyggda analysverktygen för att analysera flaskhalsar och tidskrävande processer som kostar mest.

 • Skaffa tekniskt kunniga tekniker: Ge grundläggande utbildning i hur man använder mobilappen så att de kan mata in data ute på fältet, inte flera timmar senare vid skrivbordet.

5. Inte tillräckligt med händer (eller delar) för att gå runt

Maskinerna bryr sig inte om din personalbrist. När något går sönder under en hektisk produktionsdag måste du jonglera personalbrist med den brådskande uppgiften att få igång produktionen igen. Att leta efter rätt reservdel - eller ännu värre, få reda på att den är slut i lager - får stressnivåerna att skjuta i höjden. Varje sekund av stillestånd känns som en direkt förlust för företagets lönsamhet och rykte.

Så här tar du dig an denna utmaning:

 • Ge ditt team olika typer av utbildning: Kan du utrusta teknikerna med ett bredare utbud av grundläggande färdigheter så att de kan hantera fler uppgifter utan hjälp utifrån?

 • Optimera Förebyggande Underhåll (FU): Ett robust system för förebyggande underhåll, som stöds av ditt CMMS, kan förhindra haverier innan de blir kritiska.

 • Skapa en lista över kritiska reservdelar: Analysera din haverihistorik. Att ha vissa delar till hands kan vara billigare än att förlora produktion medan du väntar.

Att vara underhållschef är tufft, men otroligt givande. Genom att ta itu med utmaningarna, ta till dig tekniken och skapa en öppen kommunikation kan du maximera effektiviteten, minska stilleståndstiden och i slutändan bidra till att ditt företag blir framgångsrikt.


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 dagars gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet