Skip to content
Utmärkt underhåll

Var finns ditt behov och vad är dina utmaningar?

Vilka behov och utmaningar våra kunder står inför varierar stort och förändras ofta över tid. För att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp möter vi våra kunder där de är. I en nära dialog med våra kunder utarbetar vi en plan som avspeglar just deras verklighet. Det är grunden i vårt erbjudande.

Förstå nuläget

Utgångspunkten i vår leverans handlar om att förstå var våra kunder befinner sig. En behovsanalys där vi genomlyser kundens verksamhet och tillsammans formulerar de konkreta behov som finns ger en god grund till de insatser vi kan erbjuda. När vi vet var vi är blir det enklare att peka ut vart vi ska.

Vad innebär lönsam driftsäkerhet?

Driftsäkerhet i en anläggning innebär att ha hög tillgänglighet på de enheter som krävs för att produktionen ska fungera. Lönsam driftsäkerhet för oss innebär att över tid matcha behovet av tillgänglighet så att det påverkar resultatet positivt. Utrustningen ska fungera när du behöver den, du ska lita på den och dess funktion. Det är där vi kommer in. Vi arbetar långsiktigt med processer, arbetssätt, rutiner, utbildning och verktyg så att våra kunder ska ha stor förmåga att påverka de faktorer som säkerställer tillgänglighet.

Kunskap

Våra kunder är drivna människor som förstår värdet av drift säkerhet och ser underhåll som en viktig bit att nå dit. Behovet är att jobba på gemensamma sätt mot gemensamma mål, dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Våra kunder letar aktivt både efter sätt att bli mer produktiva och sätt att minska kapitalbindning och resursslöseri. Användarna söker konkret kunskap för att hantera förrådet, planera ett underhållsstopp eller införa tillbudshantering på effektivaste sätt.

Systemstöd

Ett it-system ska stödja de arbetssätt som finns. Varje funktion är meningslös om den inte används. Användningen är själva centrum för att överhuvudtaget ha ett system. Du har rätt att ställa stora krav på flexibilitet i alla dina system, inte minst underhållssystem. Gemensamt för våra kunder är att de vill hantera flexibiliteten själva utan inblandning av dyra konsulter. Ett bra underhållssystem anpassas efter verkligheten, inte tvärtom. Det tillvaratar våra kunders kunskap till max och utvecklar den. Det är hos kunderna kunskapen finns och ska finnas!

Bollplank

När man fastnar och vill komma vidare, eller söker nya idéer, så är det väldigt värdefullt att ha någon att bolla med. Någon som förstår verksamheten och har erfarenhet. Där alla frågor är välkomna!


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 dagars gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet