Skip to content
Industri 4.0

Smart IoT-lösning vässar underhållet

Med hjälp av IoT-sensorer kan maskiner tala om hur de mår och själva bidra till en driftsäker produktion. MaintMaster vill tillgängliggöra den här tekniken för fler och har därför utvecklat en allt-i-ett-lösning för datadrivet underhåll.

Industriföretag som ökar andelen förebyggande underhåll och minimerar de akuta insatserna kan räkna hem flera vinster, inte minst ökad driftsäkerhet och lägre underhållskostnader. För att nå dit krävs datainsamling.

Under våren har MaintMaster lanserat IoT-sensorer (internet of things) som är kopplade till deras marknadsledande underhållssystem. Informationen som sensorerna samlar in skickas direkt till systemet.

– IoT-teknik inom underhåll är inget nytt, men den har tidigare krävt komplexa integrationer mellan det egna underhållssystemet och sensorer från en tredjepartsleverantör. Nu förser vi hela marknaden med en smidig allt-i-ett-lösning, säger Henrik Hagdorn, Head of Sales på MaintMaster.

Plug-and-play-sensorer

Sensorerna kan med fördel installeras på svåråtkomliga eller farliga platser i produktionen, där det är svårt för människor att göra manuella inspektioner. Ett fläktsystem i taket är ett exempel.

När sensorerna har kommit på plats samlar de in data som skickas hem till underhållssystemet. Systemet visualiserar denna data och kan även skapa arbetsordrar vid avvikelser, om så kallade ”triggers” ställs in. Det kan exempelvis vara en viss temperatur som indikerar att ett driftstopp är på gång.

– Numera krånglar vi inte med en sticka för att kolla oljan i bilen, eftersom bilen själv säger till när det är dags att fylla på. På samma sätt kan maskinerna bli uppkopplade och tala om hur de mår, säger Henrik Hagdorn.

Kollegan Jon Lindholm, Chief Marketing Officer, tillägger: - Genom våra plug-and-play-sensorer går det att uppgradera även en gammal maskinpark. Det är ett enkelt steg alla företag kan ta, säger han.

Läs mer om MaintMasters IoT-sensorer här


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 dagars gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet