Skip to content
Anvandningsfall

MaintMaster hjälpte Optibag till sopsortering i världsklass

 I den här artikeln kan du läsa mer om hur Envac Optipack har optimerat sin avfallssorteringstjänst med hjälp av ett CMMS. Till exempel genom att lägga till den kompletta lagerhanteringsprocessen i underhållsprogramvaran.

Envac Optibag - avfallssortering i världsklass

Envac Optibag är en ledande global leverantör av optiska sorteringsanläggningar för källsortering av hushållsavfall. Företaget har 19 anläggningar i Norge, Sverige, Finland och Frankrike.

Hushållsavfallet delas upp i olikfärgade påsar som placeras i befintliga avfallsbehållare och transporteras med vanliga sophämtningsfordon för avfallshantering. På anläggningen används optisk skanning av påsarna för att sortera efter färg och återvinna på lämpligt sätt. En enkel och genial idé. 


Enkel hantering är nyckeln till framgång

Optibag-systemet kräver inga särskilda förändringar av den befintliga hanteringen av hushållsavfall. Avfallspåsarna placeras i soptunnorna som tidigare och samlas in av vanliga sopbilar. Eftersom allt avfall samlas in samtidigt av ett och samma fordon är logistiken både enkel att hantera och billig. Det är också enkelt att utöka källsorteringen till andra typer av avfall, det enda som behövs är en påse med en annan färg.

Ordning och reda för bättre service

För att göra sina interna processer lika enkla och spårbara som sin service till kunderna började Optibag använda MaintMaster, ett SaaS-baserat CMMS, i oktober 2015 för att få ett bättre grepp om sin verksamhet.

Optibag ville ha en bättre översikt över pågående supportjobb, en centraliserad jobb- och dokumenthanteringsmiljö och även fullständiga insikter om tillgången på reservdelar. Som ett resultat av detta lade företaget till hela lagerhanteringsprocessen i MaintMaster.  

Therese Carlsson var ansvarig för implementeringen av MaintMaster på Optibag:

"Vi valde att börja med MaintMaster för att kunna organisera supportjobben för våra kunder på ett bättre sätt. Vi vill också att våra konsulter ska kunna ta emot sina uppdrag och skriva ut servicerapporter direkt i systemet. Vi har också lagt in hela vår lagerhanteringsprocess i underhållssystemet."

Även om den inledande installationen krävde en hel del arbete var Optipag mycket nöjda med implementeringen av CMMS. Therese tyckte att de har sparat mycket tid på jobbet:

"Vi har inte tid och energi att lägga på att leta efter information i mappar och filer på kontoret. Det är till stor hjälp att kunna söka efter rätt reservdelar till rätt anläggning direkt i systemet. Genom att främja ordning och reda och ett strukturerat arbetsflöde kan vi erbjuda en bättre service till våra kunder."

Genom att skicka jobb direkt från underhållssystemet till företagets konsulter kunde Optibag se till att inget "föll mellan stolarna" eller förbisågs. Dessutom kunde de fakturera sina kunder innan de hade fått fakturor från sina konsulter, eftersom informationen dök upp i underhållssystemet.

Genom att använda ett CMMS kunde Optibag göra sin hantering av jobb, dokument och reservdelar så transparent och responsiv som möjligt, vilket sparade tid och pengar. Precis lika enkelt som Optibags egen kundtjänst.


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet