Skip to content
Tips & Tricks

Hur underhållssystem kan hjälpa certifieringsprocesser (IATF 16949)

Antalet certifieringar och standarder samt omfattningen för deras respektive revisionsprocesser har ökat stadigt de senaste åren. I många företag har dessa revisioner en betydande inverkan på underhållsavdelningen. Sedan 2018 har det särskilt införts striktare krav för leverantörer till fordonsindustrin.

Anledningen till detta är införandet av kvalitetsstandarden IATF 16949 för leverantörer till fordonsindustrin. Standarden beskriver kraven på kvalitetsstyrningssystem för serie- och reservdelstillverkning i fordonsindustrin med målet att ”… utveckla det kvalitetsstyrningssystem (QM-system) som tillgodoser ständig förbättring, betonar förebyggande av fel och minskar spridningen av slöseri i leverantörskedjan”.

Utöver de normativa principerna för organisationsledning och diskussionen om olika ämnen som rör kvalitet innehåller standarden även uttryckliga krav på underhåll. Den specificerar att organisationen ska ta fram, införa och upprätthålla ett TPM-system (Total Productive Maintenance System, Kapitel 8.5.1.5) och beskriver de funktioner som ska omfattas av systemet.

För att uppfylla målet med ständig förbättring specificerar den även specifika nyckeltal för verksamheten (KPI) som är relevanta för underhåll och som måste beräknas av detta system. Bland exemplen finns OEE (Utrustningens totala effektivitet), MTBF (Medeltid mellan fel), MTTR (Medeltid för reparation) och andra parametrar för förebyggande underhåll.

För att uppfylla dessa krav, och de som ställs vid revisioner i framtiden, är det viktigt att datoriserade underhållssystem ger den flexibilitet och möjlighet till enkel konfiguration som behövs. På så sätt kan det användas för att hjälpa certifieringsprocesser utan att använda nya resurser eller externa tjänsteleverantörer.

I vissa fall kan även aspekter som är nödvändiga för certifiering men som bara är indirekt relaterade till underhåll omfattas. Detta rör till exempel tillhandahållande av teknisk dokumentation, organisationers kunskapsöverföring samt inblandning av externa tjänsteleverantörer. MaintMaster CMMS visar till exempel nödvändiga KPI:er för underhåll från första början men kan även konfigureras för att täcka andra kritiska krav för certifiering.


what-is-a-cmms-and-sensors_big

Underhållssystemet för företag med ambitioner. Förenkla planering, påskynda arbete och spåra detaljerna som gör att dina maskiner fungerar - utan att någon kodning behövs, detta underhållssystemet är (verkligen) enkelt att anpassa till dina behov.

Utforska MaintMasters underhållssystem arrow-right-teal

30 dagars gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet