MaintMaster blog - 7 september 2020


Rosti Goes MaintMaster

Rosti Goes MaintMaster

Ett omfattande projekt med många intressanta funktioner

 

 

När killarna på Rosti drar igång något tänker de alltid stort! Och den här gången är det MaintMaster. Rosti är ett svenskt tillverkningsföretag som fokuserar på plastgjutning och alla typer av tjänster i samband med detta. En av de intressanta sakerna är att de driver sina kunders maskiner och sina egna maskiner på produktionsanläggningen. Detta innebär att underhållsavdelningen måste underhålla såväl egna maskiner som kundmaskiner och utrustning belägen på Rosti i Gislaved.

För att hantera denna utmaning och få kontroll över interna underhålls aktiviteter och underhålls aktiviteter för kunderna har Rosti beslutat att introducera MaintMaster.

Projektgruppen hos Rosti tillsammans med MaintMasters projektledare Mikael Andersson har nu börjat med implementeringen av MaintMaster. Även om MaintMaster bara har rullats ut till ett begränsat spektrum av potentiella användningsområden och det fortfarande finns arbete att göra, har vår säljare Johan Peterson checkat tillbaka med projektgruppen för att se om vi är på rätt spår.

 

Vad är det som gör det så spännande att jobba på Rosti?

Johan Petersom (MaintMaster)

Jag har varit här i många år nu och i flera olika roller, men det som gjort att jag stannat kvar så länge är ju att man trivs så bra med alla arbetskamrater. Vi har väldigt hög teknologi i vår utrustning och det är ett väldigt intressant arbete eftersom vi utvecklar både maskinerna, produkterna som produceras och optimering för själva produktionsprocessen. Vi har dessutom mycket kontakt med våra kunder.

Magnus Emanuelsson (Rosti Operation Support)

Mikael Landahl

Håller med – Jag har jobbat här i snart 1,5 år och det är verkligen inspirerande att jobba med moderna maskiner, högteknologisk automation och utmaningen i vår 24/7 produktion, dygnet runt hela året. Vi samarbetar mycket med andra företag både inom koncernen men också med ett flertal externa företag och det är väldigt roligt.

Mikael Landahl (Rosti Operations Manager)

Vad var det som gjorde att ni kände att nu måste vi verkligen ha ett underhållssystem?

Johan Peterson (MaintMaster Sales)

Mikael Landahl

Där jag tidigare jobbade arbetade använde vi ett underhållssystem inom underhållsavdelningen. Det kändes därför naturligt för mig att introducera ett liknande system och sätt att arbeta även på Rosti.

Vi har ju en kombination av egna maskiner men även produktion där vi kör i kundens maskiner. Då är det väldigt viktigt att få kontroll och styrning över kostnader, timmar med mera för att kunna ha en bra dialog med kunden vad det gäller förbättringar och t.ex. reservdelshållning. Detta sköttes tidigare manuellt och med hjälp av Excel, men det gav inte den uppföljning och kontroll som vi känner att vi behöver.

Mikael Landahl (Rosti Operations Manager)

Det viktigaste är att alla registrerar vad vi gör. Då kan vi se hur vi spenderar vår tid och våra resurser.

Magnus Emanuelsson (Rosti Operation Support)

Vilka konsekvenser skulle de få om ni inte hade arbetat med dessa frågor?

Johan Peterson (MaintMaster Sales)

Mikael Landahl

Eftersom vi ofta har väldigt långa kundrelationer, så måste vi ha kontroll över dessa frågor för att kunna fortsätta att kunna vara delaktiga i förbättringar och produktutveckling.

Det är viktigt för oss att kunna spåra och se vad orsakerna till problem är. Så vi behöver systemet som en plattform för vårt förbättringstänk och i våra diskussioner med våra kunder. På så sätt tillför detta värde både för våra kunder och för oss.

Mikael Landahl (Rosti Operations Manager)

Hur länge har ni nu använt MaintMaster?

Johan Petersom (MaintMaster)

Vi startade sent hösten 2019 med att vi bestämde oss för MaintMaster och vår projektgrupp gick utbildningarna System Introduction och MaintMaster som verktyg. Efter kurserna kunde vi på egen hand bygga upp anläggningsträd för att i februari börja ”rulla ut” det i organisationen. Då utbildade vi alla våra operatörer i systemet så att de skulle kunna göra felanmälningar till att börja med.

Under samma period har vi även utbildat alla våra underhållstekniker och kvalitetspersonal som gick MaintMasters Online utbildningar, så att de skall kunna följa upp sina jobb i MaintMaster.

Så från slutet av februari så använder all produktionspersonal, produktionstekniker, kvalitetspersonalen och underhållstekniker MaintMaster i sitt arbete.

Magnus Emanuelsson (Rosti Operation Support)

Hur många har då fått utbildning?

Johan Petersom (MaintMaster)

Mikael Landahl

Det är mellan 60 till 65 personer av de som är anställda på Rosti som fått utbildning i olika nivåer och för den roll de har. Även en del av de inhyrda entreprenörer vi har och bemanningspersonal har fått utbildning.

Mikael Landahl (Rosti Operations Manager)

Introduktionen och implementeringen ihop med er MaintMaster Coach Mikael Andersson, hur tycker ni att det samarbetet har varit?

Johan Petersom (MaintMaster)

Det är väldigt viktigt att boka in tiden för att jobba med dessa frågor och Mikael har hjälp oss att fokusera på rätt frågor.

Det har även varit en del ris och ros på vägen då kring tankar och funderingar om hur man bäst sätter upp systemet. Mikael har ifrågasatt saker som vi själva tagit för givet och hjälpt oss att verkligen fundera igenom hur vi vill att systemet ska byggas upp.

Vi har hela tiden haft en bra dialog ihop och kommit fram väl till hur MaintMaster kan användas på bästa möjliga sätt.

Alla våra frågor och funderingar har besvarats snabbt. I stort sett samma dag.

Magnus Emanuelsson (Rosti Operation Support)

Mikael Landahl

En riktig fördel med Mikael som projektledare har varit hans bakgrund och erfarenhet inom underhåll. Det hjälpte oss att snabbt hitta de rätta processerna. Det är klart mer effektivt än att ha systemutvecklare eller systemadministratörer som kommer upp med idéer om arbetsflöden som inte alls har nån erfarenhet av underhåll. Detta har varit den största skillnaden om jag jämför med andra implementeringsprojekt som jag har varit delaktig i. Samma sak gäller faktiskt också MaintMasters utbildningar och support.

Mikael Landahl (Rosti Operations Manager)

Ett annat plus är det faktum att Mikael har byggt upp projektet i linje med underhållsstandarden EN SS 13306. Så vi fick faktiskt med detta som en bonus och behöver inte oroa oss över att anamma standarden senare. Det är mycket uppskattat.

Magnus Emanuelsson (Rosti Operation Support)

Ni tänkte redan från början helt i rätt riktning och använde mycket av rätt struktur men ibland kan det vara svårt att få ner alla dessa tankar i systemet på rätt sätt. Ni arbetade redan på ett hyffsat standardiserat sätt i produktionen och vara snabba på att anpassa vilket var roligt för mig eftersom jag kände att jag hade påverkan.

Mikael Andersson (MaintMaster Project Manager)

Men finns det då inget som har varit besvärligt?

Johan Petersom (MaintMaster)

Inte riktigt, en sak som jag verkligen har tagit till mig och lärt mig från era utbildningar är att försöka rita upp hur man tänkt sig innan man sätter sig och ”knappar” in något, för det kanske inte alls fungerar i praktiken. Ritar man först upp det, diskuterar och förankrar det innan, så behöver man inte göra om det flera gånger utan får med sig alla på en gång. Men i mellan åt har man ju fått anpassa sig och göra om. Det viktiga är ju att involvera andra och fråga vad de tycker så att de kan sätta sig in i det och föreslå förbättringar helt enkelt.

Samtidigt har det varit väldigt enkelt att förändra saker om man väl behöver det, eftersom man kan göra de förändringarna själv.

Magnus Emanuelsson (Rosti Operation Support)

Om ni fick chansen att starta om idag, skulle ni då göra på något annat sätt? Idag har ni ju en massa erfarenheter

Johan Petersom (MaintMaster)

Inte i hur det ser ut idag eller hur samarbetet har varit, men däremot skulle man velat haft fler personer med på ”tåget” tidigare i processen. Kanske involverat fler och byggt upp ett intresse tidigare, samtidigt som inte alla kan var med i alla steg heller.

Magnus Emanuelsson (Rosti Operation Support)

Mikael Landahl

Vi gjorde ju ett studiebesök hos en av era kunder som jobbar med MaintMaster på ett väldigt bra sätt. Vi kunde varit fler som var med på det besöket för att tidigt kunna visa på nyttan och värdet av hur man jobbar och vad man kan få ut från MaintMaster, så att alla kunnat se vinsterna i det.

Nätverkande mellan olika MaintMaster användare tror jag är väldigt viktigt för att alltid ligga i framkant.

Mikael Landahl (Rosti Operations Manager)

Sanningens ögonblick, hur ofta använder ni MaintMaster?

Johan Petersom (MaintMaster)

Det är ju hela tiden, dygnet runt 7 dagar i veckan. Så i princip hela tiden använder vår personal MaintMaster. Varje dag morgon, middag, kväll.

Magnus Emanuelsson (Rosti Operation Support)

Mikael Landahl

Kanske inte morgon, middag, kväll. Men jag är väl inne någon gång varje dag.

Jag tittar ju mer på de olika frekvenserna av återrapportering mellan olika utrustningar, avdelningar och det som kan strula. Hur vi ligger till med vårt avhjälpande underhåll jämfört med vårt planerade och förebyggande underhåll.

Mikael Landahl (Rosti Operations Manager)

Vi har redan nu ett förbättringsprojekt där vi skall använda MaintMaster som verktyg för att driva våra projekt inom produktionen.

Tanken är att all information från det att en utrustning är i beredningsfasen tills dess att den någon gång i framtiden går ur produktionen, skall finnas dokumenterad i MaintMaster och tillgänglig för de som behöver den. Så de är riktigt ”hungriga” på att få hjälpa till med detta på projektavdelningen.

Magnus Emanuelsson (Rosti Operation Support)

Mikael Landahl

Men vi har ju redan fått med och implementerat vårt säkerhetstänk med tillbudsrapportering.

Där skall operatören rapportera om den antingen upptäcker en risk eller har en idé kring förbättring. Då har vi allt i samma plattform och våra tekniker kan hantera och planera sin tid på ett mycket bättre sätt, eftersom det är de som är utförare av dessa förbättringar och förändringar.

Då får vi en bättre överblick och uppföljning över var vi behöver för att förbättra vårt jobb med att eliminera olika risker.

Mikael Landahl (Rosti Operations Manager)

Allt detta möter ju arbetet med ”The Rosti Way” och TPM på ett sätt.

Johan Petersom (MaintMaster)

Mikael Landahl

Vi är två anläggningar inom Rosti koncernen som under hösten kommer att påbörja en TPM resa som vi kallar ”The Rosti Way”. Självklart kommer då MaintMaster som systemstöd vara en väldigt viktig kugge, men även det tänk med och runt underhållsstandarden och de utbildningar vi valt att ha hos er, kommer ju att bli oerhört viktig del av den här resan.

Detta TPM tänk skall ju genomsyra hela vår verksamhet och kommer att köras igång nu i höst.

Mikael Landahl (Rosti Operations Manager)

Det låter ju väldigt, väldigt spännande att få vara en del av och stödja er i denna resa, då jag tycker att MaintMaster stödjer detta tänk och konceptet TPM på ett väldigt bra sätt.

Johan Petersom (MaintMaster)