Skip to content

Kapitel 8

IMPLEMENTERING AV CERTIFIERINGAR MED MAINTMASTER

Är du orolig för att klara nästa revision av underhållsavdelningen? Titta inte längre! Förbered din underhållsavdelning för alla revisioner, håll dig i framkant och se till att resultatet blir lyckat.

Rapportering och struktur

Att förenkla rapporteringsprocessen och säkerställa smidig kommunikation är avgörande för att en underhållsavdelning ska lyckas. Det är här Maintmaster kommer in i bilden. Vår plattform erbjuder en enda lösning för all rapportering och återkoppling, vilket gör felrapporteringsprocessen enkel och snabb. Vår plattform möjliggör också snabb återkoppling om åtgärder och tider/fel, standardisering av meddelanden för senare analys samt effektiv dirigering och dirigering av meddelanden till rätt mottagare baserat på objekt, händelse och tid på dygnet. Maintmaster ger dig en tydlig och organiserad bild av alla meddelanden, visualiserade efter roll och uppgift.

Med Maintmasters underhållssystem är din savdelning utrustad med en omfattande rapporteringslösning som gör det enkelt att klara alla revisioner. Vår plattform ser till att kommunikationen effektiviseras, att alla meddelanden är organiserade och lättillgängliga och att rapporteringsprocessen är snabb och effektiv. Oavsett om du förbereder dig för en certifieringsrevision eller helt enkelt letar efter en mer organiserad rapporteringsstruktur är Maintmaster lösningen för dig.

Planering och kontroll

Effektiv planering och kontroll är avgörande för att en underhållsavdelning ska lyckas. Det är där Maintmaster kommer in i bilden. Vår plattform ger en centraliserad lösning för all planering och kontroll, vilket gör det enkelt att hantera både korrigerande och förebyggande underhåll. Med Maintmaster har du en tydlig överblick över din budget och faktiska status, samt personalstyrka och planerade/aktuella tider. Du kan också enkelt spåra återkommande och lagstadgade inspektioner.

Maintmasters underhållssystem effektiviserar planerings- och kontrollprocessen och ser till att all relevant information är lättillgänglig på ett och samma ställe. Detta sparar tid och minskar risken för fel, vilket gör att din underhållsavdelning fungerar smidigt. Oavsett om du förbereder dig för en revision eller helt enkelt letar efter ett mer organiserat tillvägagångssätt för planering och kontroll är Maintmaster lösningen för dig. Med vår omfattande plattform kan du vara säker på att din underhållsavdelning är i goda händer och väl förberedd för varje revision. 

Dokumentation

Enkel tillgång till alla underhållsrelaterade dokument är avgörande för att en underhållsavdelning ska lyckas, särskilt vid revisioner. Maintmaster tillhandahåller en omfattande dokumenthanteringslösning som gör det enkelt att få tillgång till alla tekniska, kvalitets- och revisionsrelaterade dokument på ett och samma ställe. Vår plattform kopplar alla dokument till den relevanta tillgången, vilket gör det lätt att hitta det du behöver. Dessutom är alla dokument tillgängliga på mobila enheter, vilket gör det enkelt att få tillgång till viktig information när du är på språng.

Men det är inte allt. Maintmaster tillhandahåller även en lösning för dokumentation som uppfyller kraven. Vår plattform är rollbaserad och ger hantering och kontroll av alla dokument, vilket säkerställer att din underhållsavdelning är förberedd för alla revisioner. Med Maintmaster kan du vara säker på att dina dokument är organiserade, lättillgängliga och uppdaterade.

Säg adjö till utspridd och föråldrad dokumentation och hej till en strömlinjeformad och heltäckande lösning med Maintmaster. Oavsett om du förbereder dig för en certifieringsrevision eller helt enkelt letar efter ett mer organiserat tillvägagångssätt för dokumenthantering är Maintmaster lösningen för dig.

Analys

Att fatta välgrundade beslut baserade på data och analyser är avgörande för att en underhållsavdelning ska lyckas. Maintmaster erbjuder en heltäckande lösning för analys och ger dig tillgång till all relevant information om händelser och incidenter på ett och samma ställe. Vår plattform gör det möjligt att gruppera och filtrera data efter vilken parameter som helst, i realtid och med möjlighet till anpassning. Du kan också skapa grafer och tabeller när som helst, utan att behöva anlita en konsult.

Maintmasters analyslösning ger objekt, kategori, avdelning, funktion, kostnadsställe, kostnadstyp och reservdelskontroll, vilket ger dig en heltäckande bild av din underhållsverksamhet. Med vår plattform kan du fatta välgrundade beslut baserade på korrekta och uppdaterade data och vara säker på att din underhållsavdelning fungerar smidigt.

Oavsett om du förbereder dig för en certifieringsrevision eller helt enkelt letar efter ett mer omfattande tillvägagångssätt för analys är Maintmaster lösningen för dig. Vår plattform ger en centraliserad och lättanvänd lösning för analys, vilket säkerställer att din underhållsavdelning är väl rustad för att fatta välgrundade beslut.

Mätning och övervakning

Att mäta och övervaka underhållsavdelningens nyckeltal (Key Performance Indicators, KPI:er) är avgörande för dess framgång, särskilt vid revisioner. Maintmaster erbjuder en heltäckande lösning för mätning och övervakning som kombinerar all KPI-information i ett enda verktyg. Vår plattform är förkonfigurerad med viktiga KPI:er som MTBF, MTTR och MWT och gör det enkelt att skapa anpassade KPI:er.

Maintmasters lösning för mätning och övervakning utvärderar alla rapporter och återkoppling och ger automatisk mätning av KPI:er. Du kan också spåra KPI-historik, välja mellan olika visningsperioder och grupperingselement och få automatiska meddelanden när gränser och tidsgränser nås. Dessutom övervakar Maintmaster automatiskt jobb som inte avslutas i tid, vilket säkerställer att din underhållsverksamhet löper smidigt.

Oavsett om du förbereder dig för en certifieringsrevision eller helt enkelt letar efter ett mer omfattande tillvägagångssätt för mätning och övervakning är Maintmaster lösningen för dig. Vår plattform ger en centraliserad och lättanvänd lösning för KPI:er, vilket säkerställer att din underhållsavdelning är väl rustad för att fatta välgrundade beslut baserade på korrekta och uppdaterade data.

Härleda konsekvenser

Att dra slutsatser och följa upp underhålls incidenter är avgörande för att förbättra processerna och undvika liknande problem i framtiden. Maintmaster tillhandahåller en lösning för att effektivisera denna process med möjligheten att generera uppföljningsorder, tilldela ett förfallodatum och automatisera spårning och återinlämning.

Vår plattform gör det enkelt att utvärdera hur framgångsrik din uppföljningsprocess är med hjälp av grafer, KPI:er och tabeller. Med Maintmaster kan du se exakt hur väl du hanterar underhållsincidenter och fatta datadrivna beslut för att förbättra processerna. Denna information är också värdefull vid revisioner och visar ditt engagemang för kontinuerlig förbättring och proaktiv problemlösning.

Genom att använda Maintmaster för dina uppföljningsprocesser kan du effektivisera din verksamhet och fatta mer välgrundade beslut om grundorsaksanalys. Vår plattform ger en centraliserad och automatiserad lösning för att härleda konsekvenser, vilket säkerställer att din underhållsavdelning är förberedd för alla revisioner och alltid strävar efter förbättringar.

 

audit.handbook.chapter.8

 Revisionshandboken

Låt inte komplexiteten i certifieringen hålla tillbaka ditt företag. Använd vår omfattande revisions- och certifieringsguide och MaintMaster, den mest flexibla programvaran för underhållshantering, för att se till att du uppfyller de Avanligaste certifieringarna.

Uppgradera din underhållsavdelning och säkra en framgångsrik framtid för ditt företag.

Agera nu!

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet