Skip to content

Kapitel 1

VARFÖR DENNA HANDBOK?

Vi presenterar MaintMaster Handbok för revisioner och certifieringar - en omfattande handbok för företag som vill fastställa om de uppfyller industristandarder och certifieringar. Denna handbok är ett viktigt verktyg för företag som har åtagit sig att arbeta på ett säkert, ansvarsfullt och hållbart sätt och tillhandahålla produkter som uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.

Handboken fokuserar på underhållsavdelningens roll när det gäller att uppfylla kraven för vanliga certifieringar och ger en kortfattad sammanfattning av dessa certifieringar och deras specifika krav. Det är en vägledning som ska hjälpa företagen att förstå sina skyldigheter och de åtgärder de behöver vidta för att uppfylla dessa krav.

En av de största utmaningarna för företagen när det gäller certifiering är att hitta en programvara för hantering som är tillräckligt flexibel för att uppfylla kraven. Lyckligtvis är MaintMaster den lösning som företagen har letat efter. Det är en mycket flexibel programvara för underhållshantering som ger en solid grund för att uppfylla de krav som beskrivs i dessa certifieringar.

Den här handboken ger omfattande vägledning om hur företag kan dra full nytta av underhållssystemets möjligheter och ställa in det så att det uppfyller de specifika kraven i de certifieringar som de strävar efter. Med denna handbok får företagen all information de behöver för att navigera i certifieringens komplexitet och säkerställa företagets framgång.

Oavsett om du söker nya certifieringar eller upprätthåller befintliga certifieringar är Handbok för revision och certifiering en viktig resurs för alla företag som vill ligga i framkant i branschen och visa sitt engagemang för kvalitet och ansvarstagande.

audit-handbook-certifications

 

 

 Revisionshandboken

Låt inte komplexiteten i certifieringen hålla tillbaka ditt företag. Använd vår omfattande revisions- och certifieringsguide och MaintMaster, den mest flexibla programvaran för underhållshantering, för att se till att du uppfyller de Avanligaste certifieringarna.

Uppgradera din underhållsavdelning och säkra en framgångsrik framtid för ditt företag.

Agera nu!

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet