Skip to content

Kapitel 4

Ledningssystem
ISO 28000

Säkerhet i leveranskedjan

ISO 28000 är en certifierings- och revisionsstandard för att garantera säkerheten i leveranskedjan, inklusive bestämmelser om säkerhetsincidenter, kontinuerlig förbättring och riskbedömning. Genom att uppnå ISO 28000-certifiering visar man sitt engagemang för en säker och tillförlitlig hantering av leveranskedjan.

Analys av objektens kriticitet

Kriticitetsanalys är en process för att utvärdera och klassificera objekt, t.ex. produktionsenheter, utifrån deras betydelse för produktionen som helhet eller för produktionen av specifika produkter.

Denna analys hjälper till att identifiera vilka objekt som är kritiska för produktionsprocessen och som bör prioriteras när det gäller resurser, förvaltning och riskminimering. Genom att genomföra en analys av kriticiteten kan företagen se till att deras produktionsprocesser optimeras och att deras resurser används effektivt för att nå sina mål.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

Användningen av avancerade objektkriticitetsegenskaper är ett viktigt steg för att säkerställa effektivitet och tillförlitlighet i produktionsprocesserna. Genom att tilldela objekt och reservdelar kriticitetsvärden kan organisationer prioritera sina underhålls- och utbytesaktiviteter och se till att kritiska komponenter alltid är i optimalt skick.

Detta tillvägagångssätt bidrar till att minimera stilleståndstider och minska risken för produktionsavbrott, som kan vara kostsamma och påverka den totala produktionen. Genom att analysera både tillgångar och reservdelar kan företag se till att deras processer är optimerade för maximal effektivitet och att de är väl förberedda på oväntade incidenter eller fel.

Reservplaner

Att ha reservplaner på plats är avgörande för att säkerställa kontinuiteten i produktionsprocesserna, särskilt i händelse av utrustningsfel. Hur kritisk en tillgång är avgör vilken nivå av reservplaner som krävs. För kritiska tillgångar bör säkerhetskopieringsplanerna vara omfattande och innehålla detaljerade förfaranden för att snabbt och effektivt återställa produktionen i händelse av ett fel.

För icke-kritiska tillgångar kan däremot säkerhetsplanerna vara mer grundläggande och fokusera på att upprätthålla produktionen med minimala störningar. Syftet med beredskapsplanerna är att minimera konsekvenserna av utrustningsfel och se till att produktionsprocesserna fortsätter att löpa smidigt, oavsett oväntade händelser.

Hur MaintMaster kan hjälpa till

MaintMasters IoT-sensorer är en effektiv lösning för att upptäcka avvikelser i produktionsprocesser innan de inträffar. Genom att övervaka nyckelparametrar i realtid hjälper dessa sensorer till att identifiera potentiella problem innan de blir kritiska, vilket gör det möjligt för företag att vidta proaktiva åtgärder för att minska riskerna och minimera stilleståndstiden.

Med MaintMaster IoT-sensorer får företagen större insyn och kontroll över sina produktionsprocesser, vilket säkerställer att de alltid fungerar på optimala nivåer. Om du är intresserad av att lära dig mer om möjligheterna och fördelarna med MaintMasters IoT-sensorer hjälper MaintMasters säljteam dig gärna. De kan berätta hur och var dessa sensorer kan användas och hur de kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten i dina produktionsprocesser. Kontakta MaintMasters säljteam idag för att få veta mer.audit.handbook.chapter.4

 

 Revisionshandboken

Låt inte komplexiteten i certifieringen hålla tillbaka ditt företag. Använd vår omfattande revisions- och certifieringsguide och MaintMaster, den mest flexibla programvaran för underhållshantering, för att se till att du uppfyller de Avanligaste certifieringarna.

Uppgradera din underhållsavdelning och säkra en framgångsrik framtid för ditt företag.

Agera nu!

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet