MaintMasters KPI-handbok

MaintMaster KPI Handbok

Varför och hur vi använder KPI:er

Mätetal som stöd för beslut och ledning blir allt viktigare för många företag och avdelningar. Inte minst gäller det underhållsavdelningar, vilket vi har märkt hos de flesta av våra kunder.

När det gäller underhåll behöver standardiserade mätetal utvärderas noga. Att mäta prestanda på människor utan övervägande kan leda till både oförutsett och oönskat beteende.

KPI:er (Eng, Key Performance Indicators) förutsätter alltid ett tidsmässigt perspektiv. De ska aldrig ses som ett statiskt tal utan snarare hur de utvecklas över tiden. Termen Key Performance Indicator antyder att mätetalet är viktigt, eller Nyckeltal på svenska. Det finn sockså Performance Indicators eller Mätetal på svenska. För enkelhets skull, och för att göra denna handbok lättare att läsa, använder vi den engelska termen ”KPI” för alla mätetal oberoende av nivå, viktighet eller tidsram.

Många mätetal kan beräknas baserat på personer, objekt eller avdelningar och på en mängd olika faktorer som instanser, timmar eller kostnader. Om informationen finns i systemet kan MaintMaster beräkna KPI:erna oavsett vilket sätt som önskas, det är sedan upp till var och en att bedöma vilket beräkningssätt som passar just dem bäst.

Några ord om OEE/TAK och KPI:er för Underhåll 

Gör inte Underhåll ansvariga  för OEE/TAK!!! (Overall Equipment Efficiency – Tillgänglighet, Anläggningsutyttjande, Kvalitetsutbyte)

 

Den totala utrustningseffektiviteten (TAK/OEE) baseras på en mängd olika faktorer där den tekniska tillgängligheten är underhållsavdelningens ansvar. För övriga delar av OEE är underhållsavdelningen ett stöd och inte ägare. Till exempel Produktion eller produktionsteknik är bra ägare/ansvariga av OEE.

KPI:er för teknisk tillgänglighet

 

Målet med underhåll är alltid att bibehålla och öka driftsäkerheten för produktionsutrustningen

–  så kostnadseffektivt som möjligt. Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna FunktionssäkerhetUnderhållsmässighet och Underhållssäkerhet. KPI: er för driftsäkerhet avser alltid en eller flera av dessa komponenter.

MaintMasterlogiken för KPI:er

 

KPI: er i MaintMaster följs alltid för maskiner, personer eller objekt och baseras på faktorer som kostnader eller tid. Underhållssytemet MaintMaster, med all sin flexibilitet, låter dig snabbt konfigurera KPI:er i obegränsat antal variationer.

Beräkning baserad (faktorer)

# Inköpsorder
# Reservdelad
# Jobb
Kostnader
Reservdelsvärde
Planerad tid
Rapporterad tid
Stilleståndstid
Tidsskillnader
Avslutskoder

Använd för: (enheter)

Företag
Avdelningar
Gupper
Människor
Reservdelar
Förråd
Anläggningsobjekt

Därför kan ni själva, Underhållsavdelningen, bestämma vilken eller vilka KPI:er som ska följas och i vilken form. Naturligtvis är du välkommen att diskutera detta med oss och vi hjälper dig gärna att både navigera bland bra nyckeltal och att sätta upp dem i MaintMaster. 

 

 

 

En sammanställning av de viktigaste KPI:er

Top 3 KPI:er
KPI:er för att identifiera fel
KPI:er för återställningstid
KPI:er för underhållsplanering
KPI:er för grundorsaksanalys
KPI:er för förrådet
KPI:er för finans

Hur förbättra dina KPI:er?

KPI:er betyder inget om de inte leder till någon aktivitet

 

De flesta KPI:er har som mål att hjälpa till att prioritera vad som behöver göras. De kan till exempel hjälpa till att identifiera de mest resurskrävande objekten, men om det inte finns någon ambition att följa upp med en grundorsaksanalys eller att lägga tid på förbättringsunderhåll, kommer en sådan KPI inte att göra någon nytta. Om du är osäker på var du ska börja kan en tumregel kan vara att förbättra en sak varje dag. Arbeta på en uppgift om dagen från listan ”Förbättrande Underhåll” med mål att öka driftsäkerheten på ett anläggningsobjekt.

KPI:er i MaintMaster

Var och en av de beskrivna KPI:erna kan beräknas på en mängd olika sätt. De kan följa olika saker som reservdelar, anläggningsobjekt, personer eller avdelningar. De kan också beräknas utifrån olika faktorer som antal jobb, tid eller kostnader.

MaintMaster är marknadens mest flexibla Underhållssystem. Det låter dig konfigurera mängder av KPI:er i olika variationer här och nu. Även med historiska data! – Förutsatt att all nödvändig information finns där.

När du använder MaintMaster första gången finns det några KPI:er förkonfigurerade för dig. Bortsett från dem ger vi inte några rekommendationer om vilka KPI:er som ska användas, och inte heller på vilket sätt. Därför kan ni själva, Underhållsavdelningen, bestämma vilken eller vilka KPI:er som ska följas och i vilken form. Naturligtvis är du välkommen att diskutera detta med oss och vi hjälper dig gärna att både navigera bland bra nyckeltal och att sätta upp dem i MaintMaster.

Ladda ner KPI Handboken som PDF: