Vad är ett underhållssystem?

Vad är ett underhållssystem?

Ett CMMS brukar enklast beskrivas som ett datoriserat underhållssystem och är alltså en förkortning av ”Computerized Maintenance Management System”. Ett underhållssystem är utformat för att fungera som en integrerad programvara och konstruerad för att stödja underhållsavdelningen i alla delar av underhållsarbetet. Underhållssystem har använts sedan tidigt 1970-tal och har i modern industri blivit allt viktigare för ett framgångsrikt underhållsarbete.

Ett underhållssystem används främst för att:

  • Maximera tillgångarna
  • Minimera stopptiderna
  • Kontrollera kostnaderna
  • Effektivisera underhållsarbetet
  • Underlätta för medarbetarna

Förebyggande underhåll kräver ledning, planering och systematik för att fungera. Med hjälp av ett underhållssystem kan information samlas och dirigeras, ett värdefullt stöd vid planering och utförande av olika typer av underhållsaktiviteter, som i sin tur säkerställer driftsäkerheten.

Ditt underhållssystem ska hjälpa dig med

Spåra arbetsordrar
Utifrån ett aktuellt problem kan underhållsansvariga beskriva problemet och därefter tilldela lämplig tekniker arbetsordern. När arbetet är klart, kan den ansvarige teknikern enkelt och smidigt markera arbetsordern som slutförd och den underhållsansvarige blir informerad om att uppdraget är slutfört.
Schemaläggning
När ett underhållsteam ska planera för framtida underhåll krävs en pålitlig arbetskalender. Ett underhållssystem är särskilt bra på att planera för återkommande arbete genom att skicka påminnelser till den ansvarige. Genom organiserad planering kan underhållsteamet fördela arbetsbördan och försäkra sig om att inget löpande underhåll glöms bort.
Felanmälan
Med ett underhållssystem har alla inblandade möjlighet att rapportera in fel. Detta gör också att varje felanmälan blir synliga för alla medarbetare. Dessutom finns det möjlighet att ange ansvarig för att korrigera felet. Då skickas en notis till den ansvarige som uppmärksammas om felet, på det sättet kan man försäkra sig om att felet blir korrigerat.
Planering
Genom att inhämta data från underhållsystemet kan man fatta beslut om framtida underhåll. I systemet kan du alltså inhämta data om specifika delar i arbetsflödet för att se hur regelbundet dessa servats. Utifrån tidigare underhåll kan man även fatta beslut gällande framtida investeringar.
Lagerhållning
Underhållsteam måste lagra och hantera stora mängder reservdelar. Ett underhållssystem gör det möjligt att se hur många reservdelar som finns i lager, hur många som använts vid reparation och när nya delar behöver beställas.
Dokumentering
I många fall måste underhållsteam hantera maskiner som är uppemot 30 år gamla, det medför att många maskiner har en gedigen historia av reparationer. När ett problem dyker upp är det därför praktiskt att gå tillbaka för att se hur problemet löstes sist. Med ett underhållssystem loggas alla reparationer i systemet, så att alla när som helst kan gå tillbaka och kontrollera att framtida reparationen utförs på rätt sätt.

Testa MaintMaster

Vill du prova MaintMaster kostnadsfritt & utan bindningstid i 30 dagar? Allt du behöver är en invite!

MaintMaster kan du nå var du än befinner dig, oavsett plattform, snabbt och enkelt.

Ja tack