SwedeShip Marine AB

SwedeShip Marine AB

"Med MaintMaster kan vi dela information med alla led i organisationen"

Swede Ship, har byggt båtar och fartyg för tuffa väder sedan 1980-talet. De är specialiserade i aluminium och stålproduktion och kan bygga upp till 40-50m långa fartyg. I dag är deras primära kunder marinen, kustbevakning, Sjöfartsverket och det norska och svenska sjöräddningssällskapet.

Under 2020 har Andreas Axelsson, arbetsledare på service och eftermarknad, och Christian Leffler, projektchef, bland annat jobbat med att implementera MaintMaster.

Att bli digitala med MaintMaster
När en kund behöver service, kommer båten eller fartyget in till ett av Swede Ships varv och ligger där i 2 – 3 veckor. Det ställer högra krav på planeringen av service och underhåll. Andreas förklarar:
– Eftersom vi har en begränsad tillgång till kundens fartyg är det viktigt att vi vet exakt vilka delar som idag finns på plats, vilka jobb vi ska genomföra och hur lång tid det kommer ta.

Tidigare har Swede Ship använt Excel för att hålla koll på kundernas kommande och utförda servicetillfällande. Att istället använda MaintMaster kommer öppna upp för ett bredare samarbete mellan olika avdelningar. Christian berättar:
– Med MaintMaster kan vi dela information med alla led i organisationen. Vi ser till att olika avdelningar får se det som är relevant för dem, vilket gör det enkelt att använda.

Användarvänlighet i fokus
Andreas och Christian är överens om att enkelheten i ett system är A och O. Ambitionen med MaintMaster är att alla som är involverade i en service ska själva rapportera vad de gjort. Det har förut rapporterats muntligt till projektledare.
– För oss är det viktigt att MaintMaster är tydligt och enkelt att använda för våra kollegor. Målet är att det ska vara självförklarande hur man rapporterar, idag använder vi till viss del lathundar som stöd, berättar Andreas.

Ett nära samarbete
På Swede Ship är det Andreas och Christian som ansvarar för MaintMaster. Tillsammans med en projektledare på MaintMaster, har de byggt upp MaintMaster på det sätt som passar deras verksamhet.
– Att vi kunde bygga MaintMaster så det passar vår verksamhet är en otrolig styrka med systemet. Men, flexibiliteten krävde också en tydlig plan på hur vi vill använda MaintMaster. Vad som ska rapporteras in, i vilken omfattning vi vill lägga upp ett fartyg, osv. För oss har det varit värdefullt att ha en projektledare som bollplank, säger Christian.

Andreas fyller i;
– Ungefär varannan vecka hade vi ett online möte där vi gick igenom allt ifrån våra arbetssätt till praktiska lösningar i MaintMaster. Mellan mötena fick vi ofta en lista med punkter vi skulle göra till nästa gång. Det fungerade bra för oss.

 

Ett projekt helt online
Att implementera MaintMaster har skett online, utan några fysiska möten. Jämfört med ett projekt med fysiska möten har det här ställt en del andra krav på alla inblandade. Mikael Törnqvist, ansvarig projektledare på MaintMaster, berömmer insatsen från Andreas och Christian;
– Det som varit mest imponerade är att de alltid har respekterat våra tider. Trots en verksamhet som pågår utanför har både Andreas och Christian varit närvarande och haft fokus på vårt möte. Det är inte alltid enkelt.

Mikael fortsätter;
– Det är nu när MaintMaster börjar användas på riktigt som Andreas och Christian kommer få ett kvitto på tiden de lagt ner i projektet. De har en spännande tid framför sig och jag ser fram emot att följa deras resa!

 

Tips från MaintMasters projektledare!
Hur du lyckas med en implementation:

  1. Håll det enkelt. Du behöver inte lägga in allt på en gång. Du adderar helt enkelt när du behöver det.
    1. Lägg till ett objekt och börja rapportera. När du vill ha statistik för en viss del av objektet, lägg till den delen. Till exempel: Börja lägga till en bil och rapportera allt underhåll ni gör. När ni vill ha statistik på motorn, lägg till den.
    2. Många artiklar/reservdelar i ditt förråd? Oroa dig inte. Lägg till när du använder. Inom några veckor (eller månader beroende på storlek på förråd) kommer alla artiklar/reservdelar finnas i MaintMaster.
  2. Sätt av tid i din kalender. När du ska jobba administrativt med MaintMaster, boka ett möte med dig själv. Det ökar sannolikheten för att du ska få jobbet gjort, även om du behöver planera om.
  3. Var minst 2 personer i projektet. Tillsammans kan ni diskutera bästa vägen framåt och hitta lösningar som fungerar för hela organisationen. Det är också viktigt att mer än en person vet varför MaintMaster ser ut som det gör hos er.

Vill du komma i kontakt med en projektledare?
Du hittar alla våra stjärnor här: https://maintmaster.com/sv/kontaktpersoner/

Vill du veta mer om SwedeShip?
Läs mer här: https://swedeship.se/