NEVS – National Electric Vehicle Sweden

NEVS – National Electric Vehicle Sweden

Med avstamp i det innovativa arvet från bilföretaget SAAB är NEVS fast besluten om att skapa mobilitetslösningar för en mer hållbar framtid.

På NEVS fabrik i Trollhättan råder för tillfället full aktivitet med att utveckla elbilar och mobilitetslösningar. Huvuddelen av arbetet görs i Trollhättan men även i Kina. Förutom anläggningen i Trollhättan har de idag ett kontor i Tianjin, Kina, där de även just nu håller på att bygga en helt ny fabrik. Flera olika projekt pågår samtidigt men huvudfokus ligger på att utveckla en elbil, som är baserad på SAAB 9-3, för den kinesiska marknaden och partnern Panda New Energy. Utöver dessa projekt arbetar NEVS med att ta fram nya elbilsmodeller för en bredare målgrupp, framförallt med fokus på den europeiska marknaden. Dessutom pågår utveckling av mobilitetslösningar som är en viktig led i företagets affärsstrategi. 9% av personalstyrkan arbetar med underhåll. Totalt arbetar 700 personer på NEVS i Sverige och 80 personer av dessa arbetar med underhåll. Enligt Göran Högberg, Underhållschef på NEVS, så märks inga större skillnader i arbetet nu jämfört med tidigare:

”Vi har inte märkt av någon större förändring i vårt arbete sedan vi fick Kinesiska ägare. Precis som tidigare arbetar vi enligt internationella standarder vilket inte har påverkats av våra nya ägare.”

På NEVS ser man arbetet med underhåll som en viktig del av företaget. Ledningen är både intresserade av utfallet av underhållsavdelningens arbete och är till stor del delaktig i deras arbete:
”Bristen på underhåll ger direkt effekt på produktionen vilket innebär stora inkomstbortfall för företaget.”

Fokus på ett modernt underhåll
NEVS har under det senaste året lagt ner mycket tid och energi på att förbättra sitt underhållsarbete. Syftet har varit att skapa ett modernt, mobilt och hållbart arbetssätt som är anpassat till dagens verksamhet. Det är en förutsättning för att kunna växa i samma takt som företaget.

”Nu i dagarna ska vi börja använda MaintMasters mobilapp i vårt dagliga arbete för att slippa arbete med att skriva ut papper och för att underlätta dokumentationsarbetet för mekanikerna. För att maximera användandet kommer vi även att skicka iväg nyckelpersoner på utbildning via MaintMaster Academy.

NEVS handbok i underhåll
På Görans avdelning ansvarar man för fastighetsunderhåll och underhåll av provutrustning inom teknisk utveckling. Målsättning är att bibehålla anläggningen i ett fullgott skick och att säkerställa att de kan maximera sin produktion utan planerade driftstörningar. För att lösa uppgiften har NEVS, i samarbete med MaintMaster, tagit fram en egen underhållshandbok som tydligt förklarar hur arbetet ska bedrivas.

Arbetet med att ta fram en egen underhållshandbok har föregåtts av ett gediget arbete för att få ordning och reda i underhållssystemet. Åtgärder som har påbörjats är bland annat; utrensning av gamla jobb och maskiner som tidigare låg och störde, upprättande av kopplingar mellan reservdelar och maskiner, FU-ronder har lagts upp på nytt och all dokumentation har uppdaterats. Göran förklarar vikten av handboken:

”Alla som jobbar med underhåll kommer att få var sitt exemplar som stöd i sitt dagliga arbete. Nyckelpersoner i ledningen likaså. Allt för att säkerställa att vi jobbar strukturerat och enligt standard.”