MaintMaster blog - 22 juni 2017


Ragn-Sells använder MaintMaster

Ragn-Sells använder MaintMaster

Sveriges främsta återvinningsföretag Ragn-Sells använder MaintMaster

Fem av Ragn-Sells största avfallsanläggningar i Sverige använder sig av MaintMaster som sitt underhållssystem.

Under våren har vi tillsammans med Ragn-Sells implementerat systemet och anpassat det för de processer och den verksamhet som just Ragn-Sells har.

De fem anläggningar som använder sig av MaintMaster är:

  • Högbytorp
  • Brista
  • Brännbacken
  • Häradsudden
  • Västerås

Vi välkomnar Ragn-Sells till MaintMaster.

/Helejna Larsson, Marketing & Communication @maintmaster