E-learning

Om

E-learning är en metod där du med hjälp av datorer och andra kommunikationstekniker kan lära dig nya färdigheter på ett effektivt sätt.
Många studier visar att E-lärande generellt sett är lika effektivt för lärandet som vanlig undervisning. 

 

Våra E-learning kurser är utformade så att du ska kunna lära dig underhållssystemet MaintMaster.

Under utbildningen kan du alltid kontakta oss på MaintMaster om det finns element som du inte förstår, eller om du har frågor om en funktion eller förklaring.

 

Oroa dig inte om du inte har möjlighet att avsluta kursen på en gång! Så länge du använder samma enhet för att gå in på kursen igen så kommer den komma ihåg var du avslutade.

Vänligen notera att idag fungerar våra E-learning kurser endast på datorer.

 

System Introduction

MaintMaster CMMS

Lär dig grunderna i MaintMaster och använd funktioner som hjälper dig i din vardag; skapa nya jobb, ta ut artiklar, rapportera att ett jobb är utfört, och hitta information (leverantörskontakter, reservdelar, job skapade av mig, osv)

Du lär dig också hur du bygger ditt system. Vad du behöver för att kunna skapa en felanmälan, söka efter en leverantör eller ta ut en artikel. Du kommer lägga in mycket data i ditt system; lägg upp maskiner, artiklar, leverantörer, personer, artiklar att använda och andra saker som du kan behöva.

 

Till den här utbildningen behöver du ha online systemet Training System, vänligen skapa din demo här: Ladda ned testversionen 

För denna kurs behöver du inte ha några tidigare erfarenheter av underhållssystemet MaintMaster.

Till kursen!