Skip to content

Kapitel 6

Modifieringar

Med modifiering avses omvandling av en enhets nödvändiga funktion till en ny funktion, och den betraktas inte som en underhållsåtgärd. Det är viktigt att notera att modifiering inte innebär att en enhet ersätts med en likvärdig enhet.

Det är ofta underhållsorganisationen som ansvarar för att genomföra modifieringsåtgärder för att säkerställa att en enhet kan uppfylla sin nya funktion. Se till att din verksamhet fungerar smidigt genom att se till att alla nödvändiga ändringar genomförs på rätt sätt.

Modifiering ENLIGT STANDARD.

Enligt den europeiska standarden definieras modifieringar som:

En kombination av alla tekniska och administrativa åtgärder som syftar till att ändra en eller flera funktioner hos ett objekt.

För underhåll innebär detta alla åtgärder som syftar till att förbättra produktens kvalitet eller snabbhet. Detta gäller även när en utrustning ändras för att passa en ny produkt eller förpackning. Sådana åtgärder bör kostnadsmässigt separeras från underhållsbudgeten och de kostnadsförs vanligen som investeringar.

Standarden anger att:

  • Modifiering är inte en underhållsåtgärd utan avser en ändring av en enhets nödvändiga funktion till en ny funktion.
  • Modifiering innebär inte att en enhet ersätts med en likvärdig enhet.
  • Att modifiera en enhet kan vara en uppgift för underhållsorganisationen.

DATA TILL STÖD FÖR BESLUT

Overhead kostnader eller investering?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en planerad aktivitet ska kostnadsförs som en investering (modifiering) eller som en overheadkostnad. Nedanstående diagram är avsett att fungera som ett hjälpmedel vid liknande problem.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-06-supporting-decisions

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet