Avhjälpande underhåll

Enligt standard

Avhjälpande Underhåll är underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.

Det avhjälpande underhållet kan bestå av såväl uppskjutet som akut avhjälpande underhåll.

 

Uppskjutet avhjälpande underhåll

 • Avhjälpande underhåll som inte genomförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts utan senareläggs i enlighet med givna underhållsdirektiv. Arbetet kan planeras.

 

Akut avhjälpande underhåll

 • Underhåll som genomförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts för undvika oacceptabla konsekvenser.

Fördelar

 • Lämplig för maskiner som är enkla att byta ut eller har låg inköpskostnad.
 • Lämplig för vissa maskiner i redundanta system där inga kostsamma bieffekter kan förväntas vid haveri.
 • Kräver inga eller begränsade investeringar i kompetens eller teknik.

Nackdelar

 • Innebär akuta oförutsedda maskinhaverier.
 • Svårt och ibland omöjligt att planera underhållsverksamheten.
 • Kapitalförstöring – små maskinproblem förblir oupptäckta och utvecklas till kostsamma haverier.
 • Låg eller ingen kompetensutveckling av personalen.
 • Risk för personskador vid haverier.
 • Ökad miljöpåverkan.
 • Högre energiförbrukning.

Nästa kapitel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Förbättrande underhåll

Fortsätt

Ladda ner underhållshandboken som PDF!