Avhjälpande underhåll

Enligt standard

Avhjälpande Underhåll är underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.

Det avhjälpande underhållet kan bestå av såväl uppskjutet som akut avhjälpande underhåll.

 

Uppskjutet avhjälpande underhåll

 • Avhjälpande underhåll som inte genomförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts utan senareläggs i enlighet med givna underhållsdirektiv. Arbetet kan planeras.

 

Akut avhjälpande underhåll

 • Underhåll som genomförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts för undvika oacceptabla konsekvenser.

Fördelar

 • Lämplig för maskiner som är enkla att byta ut eller har låg inköpskostnad.
 • Lämplig för vissa maskiner i redundanta system där inga kostsamma bieffekter kan förväntas vid haveri.
 • Kräver inga eller begränsade investeringar i kompetens eller teknik.

Nackdelar

 • Innebär akuta oförutsedda maskinhaverier.
 • Svårt och ibland omöjligt att planera underhållsverksamheten.
 • Kapitalförstöring – små maskinproblem förblir oupptäckta och utvecklas till kostsamma haverier.
 • Låg eller ingen kompetensutveckling av personalen.
 • Risk för personskador vid haverier.
 • Ökad miljöpåverkan.
 • Högre energiförbrukning.

Nästa kapitel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Förbättrande underhåll

Fortsätt

Testa MaintMaster!

Testa Maintmaster och få en personlig demonstration av en av våra underhållsexperter!

Testa MaintMaster Boka en personlig demo