Skip to content

Kapitel 15

Skräddarsydd Underhållshandbok

Vår underhållshandbok innehåller enkla sätt att tillämpa underhållsstandarder och normer i din organisation. Alla har nytta av informationen i den, men för att den verkligen ska vara värdefull för din organisation måste du lägga till detaljer som din organisationsstruktur, dina rutiner och aktuella resultatindikatorer.

Vi kan erbjuda anpassning med hjälp av en erfaren projektledare från MaintMaster för att skapa din egen manual. Den kommer därmed inte bara att beskriva standarder och normer, utan även ert sätt att arbeta. Detta kommer att utgöra ett mycket kraftfullt verktyg för att ena din personal och introducera nya medlemmar.

Att ha en egen handbok kommer också att säkerställa ledningens engagemang, ett ovärderligt stöd i det dagliga arbetet. Du får en egen tryckt underhållshandbok med din logotyp i ett lättanvänt format som du kan dela med alla berörda inom ditt företag.

UNDERHÅLLSMANUALEN INNEHÅLLER FÖLJANDE

 

VISION, STRATEGI OCH POLICY

maintmaster-maintenance-manual-chapter-15-vision

För att komma igång måste du känna till ditt företags vision, mål och policy. Tillsammans skapar vi ett dokument som syftar till att säkerställa förbättrad tillgänglighet för din utrustning, dvs. att den fungerar som planerat.

 

FÖRKLARING AV UNDERHÅLL

maintmaster-maintenance-manual-chapter-15-explanation

Vad exakt är en underhållsnorm; förebyggande underhåll, korrigerande underhåll, förbättringsunderhåll, modifiering?

 

UNDERHÅLL I MAINTMASTER

maintmaster-maintenance-manual-chapter-15-work

Hur man arbetar med MaintMaster. Innehåller även organisation, kontoplanering, mål och nyckeltal för prestanda, planering och förberedelser, LEAN/ 5S; reservdelshantering, systematisk hälso- och säkerhetshantering.

 

Vill du veta hur din underhållshandboken kan stödja ditt dagliga arbete?

 

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet