Underhållshandboken

Huvudmålet för en underhållsorganisation är alltid att öka driftsäkerheten. Med det menas att anläggningen fungerar på förväntat sätt under planerad drift. För att lyckas med detta behöver underhållsorganisationen en tydlig vision och strategi med fastlagda rutiner och mål. Exempel på en underhållsstrategi kan vara att uppnå en effektivare produktion genom förebyggande- och tillståndsbaserat underhåll. Det är även viktigt att man i det dagliga arbetet jobbar långsiktigt med till exempel grundorsaksanalyser i det avhjälpande underhållet för att på sikt öka planeringsgraden och därigenom skapa ett kostnadseffektivt underhåll.