Underhållsekonomi

Baserat på standard

Kontoupplägg för underhållskostnader baserat på SS-EN 13 306 & Kontoplan bas 2017


Nästa kaptiel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Mål och nyckeltal

Fortsätt

Testa MaintMaster!

Testa Maintmaster och få en personlig demonstration av en av våra underhållsexperter!

Testa MaintMaster Boka en personlig demo