Underhållsekonomi

Baserat på standard

Kontoupplägg för underhållskostnader baserat på SS-EN 13 306 & Kontoplan bas 2017


Nästa kaptiel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Mål och nyckeltal

Fortsätt

Ladda ner underhållshandboken som PDF!