Skip to content

MAINTMASTER BLOGG

Insikter om hur du kan använda CMMS-programvara för att förbättra dina underhålls- och produktionsavdelningar.

Fler artiklar du kanske är intresserad av

Hur du utvärderar ett CMMS (underhållssystem) i fem steg

Att utvärdera ett underhållssystem är ett tufft jobb. Funktioner är svåra att jä...
Läs artikeln

Att jobba som underhållschef

Staffan Bergström är en av MaintMasters mest meriterade medarbetare. Staffan har jobbat som underhållschef i många år vi...
Läs artikeln

Avslutskoder & grundorsaker för smörjning

När något går sönder utreder vi. Vi plockar isär, rengör och smörjer enligt ruti...
Läs artikeln

Förbättring av förebyggande underhåll (FU)

Man säger att allt förebyggande underhåll är bra och visst är det i huvudsak så....
Läs artikeln

Ständiga förbättringar

Johan Peterson har arbetat på MaintMaster sedan 2006. Under sina tolv år på företaget har han fått möjlighet att träffa ...
Läs artikeln

Var finns ditt behov och vad är dina utmaningar?

Vilka behov och utmaningar våra kunder står inför varierar stort och förändras o...
Läs artikeln

Skapa en driftsäker organisation

På MaintMaster är vi övertygade om att en oerhört viktig del i att uppnå ett effektivt underhåll är att ha kontroll. All...
Läs artikeln

Ordning i förrådet

En grundförutsättning för ett väl fungerande förråd är god ordning och då inte bara i sina hyllor och skåp utan även i s...
Läs artikeln

IoT-sensorer: varför underhållsproffs älskar dem

Efter att ha pratat med våra IoT-kunder insåg vi att många inte vet värdet av si...
Läs artikeln

Underhållsavdelningens KPI:er 2023

2023 är snart här, så det är ett bra tillfälle att se över de viktigaste underhålls-KPI:erna för 2022. Inom underhåll dr...
Läs artikeln

Mäta stilleståndstid eller antalet stopp?

Det finns hyllmeter av böcker som beskriver nyckeltal man kan använda för att mä...
Läs artikeln
food-and-beverage-use-case-maintmaster-featured-image

Hur underhållsstandarder hjälpte matföretaget sänka underhållskostnader med 26%

Många vet att planering och struktur underlättar underhållsarbetet. Men det är f...
Läs artikeln

Smart IoT-lösning vässar underhållet

Med hjälp av IoT-sensorer kan maskiner tala om hur de mår och själva bidra till en driftsäker produktion. MaintMaster vi...
Läs artikeln

Underhållstillstånd: Varför digitala tillstånd slår papper

Tillstånd är en avgörande del av underhållsarbetet. De säkerställer att arbetet ...
Läs artikeln
Weekly meeting for Maintenance planning

Underhållsplanering: Rätt personer, plats och tidpunkt

Oavsett om du planerar förebyggande underhåll eller hanterar dagligt arbete hjäl...
Läs artikeln

MaintMaster i en modern underhållsorganisation (intervju med San Giliyana)

Innovationer inom tillverkning växer snabbt. Tyvärr är det inte fallet för under...
Läs artikeln

Hur underhållssystem kan hjälpa certifieringsprocesser (IATF 16949)

Antalet certifieringar och standarder samt omfattningen för deras respektive rev...
Läs artikeln

Underhåll enligt Svensk Standard

Huvudmålet för en underhållsorganisation är alltid att öka driftsäkerheten. Med det menas att anläggningen ska fungera p...
Läs artikeln

Underhåll enligt Europeisk standard - MaintMaster

Underhållsorganisationens huvudmål är alltid att förbättra tillgängligheten. Det...
Läs artikeln

En underhållschefs dag

Staffan Bergström är en av MaintMasters mest meriterade medarbetare. Staffan har jobbat som underhållschef i många år vi...
Läs artikeln
How a CMMS  helped to improve waste seperation service

Hur ett underhållssystem hjälpte Optibag till sopsortering i världsklass

In this article learn more about how Envac Optipack has optimized its waste sepa...
Läs artikeln

Utmärkt underhåll

Att jobba som underhållschef

Staffan Bergström är en av MaintMasters mest meriterade medarbetare. Staffan har jobbat som underhållschef i många år vi...
Läs artikeln

Avslutskoder & grundorsaker för smörjning

När något går sönder utreder vi. Vi plockar isär, rengör och smörjer enligt ruti...
Läs artikeln

Förbättring av förebyggande underhåll (FU)

Man säger att allt förebyggande underhåll är bra och visst är det i huvudsak så....
Läs artikeln

Ständiga förbättringar

Johan Peterson har arbetat på MaintMaster sedan 2006. Under sina tolv år på företaget har han fått möjlighet att träffa ...
Läs artikeln